Szanowni Państwo!

 • Aby rozpocząć test i otrzymać wynik końcowy, należy podać imię (opcjonalnie nazwisko i numer telefonu) oraz adres email na początku testu.
 • Na wypełnienie testu jest maksymalnie 20 minut.
 • Test składa się z 40 pytań, po 20 ze słownictwa i gramatyki.
 • Podczas wypełniania testu zawsze można powrócić do wybranego pytania i dowolnie zmienić swoją odpowiedź.
 • Test zostanie zakończony dopiero po kliknięciu przycisku "Zakończ test" lub po upłynięciu czasu.
 • W pytaniach otwartych należy wpisać JEDNO lub maksymalnie DWA słowa. W niektórych pytaniach jako podpowiedź podana jest pierwsza litera odpowiedzi lub wyrazy w nawiasie, które trzeba odmienić.
 • W pytaniach zamkniętych należy wybrać tylko JEDNĄ odpowiedź.
 • W niektórych zadaniach wykorzystano ilustracje, które mogą okazać się pomocne.

Powodzenia!

Dear Sir or Madam,

 • To take the test and receive your final score, remember to give your name (optionally your surname and mobile number) as well as your email address at the beginning.
 • You will have up to 20 minutes to complete the test.
 • The test consists of 20 lexical and 20 grammatical items.
 • During the test, you can return to a given question and change your answer if you wish.
 • The test will be finished only when you click on the "Zakończ test" button or your time runs out.
 • In the open-text questions, put ONE or TWO words only. In some questions, the first letter of the answer or words in brackets that need to be conjugated or otherwise modified are given as a hint.
 • In the closed-end questions, you may choose only ONE option.
 • There are photos in some exercises, use them to help you.

Good luck!

Jeśli chcesz otrzymać wynik testu, podaj swój email:

If you want to receive the test result, enter your e-mail address:

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

1 / 40

CZĘŚĆ 1  - SŁOWNICTWO

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Siostra mojej mamy to moja___________.

Question Image

2 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Kobieta, która pracuje w szkole to _________.

Question Image

3 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Ta rzecz jest zbyt ________, nie sięgam.

Question Image

4 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kiedy chcesz jechać metrem, idziesz na ____________.

Question Image

5 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Użyj kremu z filtrem, bo dzisiaj jest bardzo mocne s__________.

Question Image

6 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Joanna chętnie je czekoladę, cukierki i lody. Joanna lubi jeść s__________.

Question Image

7 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

W tym miesiącu Marek _____________ 6 tys. złotych.

Question Image

8 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Krystyna obcięła włosy wokół twarzy i teraz ma g___________.

Question Image

9 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

To krzesło jest bardzo złej jakości, __________ że zapłaciłem za nie bardzo dużo.

Question Image

10 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kiedy ktoś ma urodziny, składamy mu:

Question Image

11 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Po wizycie lekarz wystawia r__________ .

Question Image

12 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Przynieś _________, będziemy pić szampana!

Question Image

13 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: Dokąd się pan wybiera?

B: Jadę w podróż s_____________ądo Londynu.

Question Image

14 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Buty na deszczowe dni to inaczej k___________.

Question Image

15 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Na _______ leczenia czeka się trzy miesiące.

Question Image

16 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Pierścionki zakładamy na p____________.

Question Image

17 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Zmieniłam nazwisko po ślubie, więc teraz muszę wymienić mój paszport i p___________ jazdy.

Question Image

18 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Mój kran się zepsuł. Muszę zadzwonić po __________.

Question Image

19 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Kicham i mam katar wiosną. Chyba mam a___________ na trawę.

Question Image

20 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Julia zaczęła pracę w naszym teamie ___________.

Question Image

21 / 40

CZĘŚĆ 2  - GRAMATYKA

 

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

A: Maja, Tomek, co teraz robicie?

B: Właśnie g__________ obiad.

Question Image

22 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Moje córki ____________ zostać w przyszłości dentystkami.

Question Image

23 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Julianna jest świetną pracownicą. _____________ poprosić o awans.

Question Image

24 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

W biurze zabrakło _________ do drukarki. Czy możesz zamówić cztery tonery?

Question Image

25 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: Mój kot w____________ 10 kilogramów. Musi schudnąć.

Question Image

26 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Jeśli ceny biletów będą niskie, to Ania i Łukasz p__________ na wczasy.

Question Image

27 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Marek pracuje w naszym zespole 15 lat, a Julia 18. Marek jest z nami k___________ od Julii.

Question Image

28 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Gdyby Maja była w pracy, ____________ (odebrać) telefon.

Question Image

29 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Potrzebna mi ta informacja. Proszę, n_________ do niego maila.

Question Image

30 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

W najbliższy wtorek mam spotkanie z ___________ (siedem) członkami zarządu.
Question Image

31 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Kamizelka kuloodporna została w___________ pod koniec 19. wieku.

Question Image

32 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: O której masz przerwę na lunch?

B: O t___________ (13).

Question Image

33 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Wysłałem nasze zdjęcie moim k____________ z pracy.

Question Image

34 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Moi koledzy z pracy są ______________ (świetny ekspert) w projektowaniu stron www.

Question Image

35 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Niedługo kończę studia. Aktualnie piszę swoją pracę l__________ą.

Question Image

36 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Moja żona jest  ___________ kobietą na świecie. (ładna)

Question Image

37 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Jesteśmy na dworcu z Szymonem. Pociąg do Budapesztu o__________ o godz. 17.30.

Question Image

38 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

W Polsce Dzień Babci obchodzimy ______________ (21.01).

Question Image

39 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Policjant biegł za u______________ złodziejem.
Question Image

40 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Janusz i Grażyna nie są już małżeństwem. R____________rok temu.

Question Image

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner