Mobbing, harrassment czy bullying – Co to za różnica?

Słowo mobbing jest zapożyczeniem z języka angielskiego i odmieniane jest tak często przez wszystkie przypadki w języku polskim, że właściwie trudno znaleźć odpowiedniki w języku polskim. Słowo „mob” (z angielskiego) oznacza nękać, atakować, oblegać, głównie jako grupa. W polskim kodeksie pracy oznacza najczęściej prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, a także stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego…