Strona główna » Blog » Mobbing, harrassment czy bullying – Co to za różnica?

Mobbing, harrassment czy bullying – Co to za różnica?

Mobbing, harrassment czy bullying - Te pojęcia są często używane wymiennie przez polaków, ale czy słusznie? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

agresja wobec mężczyzny w pracy

Słowo mobbing jest zapożyczeniem z języka angielskiego i odmieniane jest tak często przez wszystkie przypadki w języku polskim, że właściwie trudno znaleźć odpowiedniki w języku polskim. Słowo „mob” (z angielskiego) oznacza nękać, atakować, oblegać, głównie jako grupa. W polskim kodeksie pracy oznacza najczęściej prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, a także stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Jednakże na tzw. „Zachodzie” definicja tego zjawiska jest już nieco inna i odnosi się do zorganizowanych wysiłków grupy w celu usunięcia jednostki z firmy zazwyczaj przy przyzwoleniu szefostwa. Nie określajmy zatem mobbingiem sytuacji, w której agresywny, gburowaty szef, zwyzywał jednorazowo pracownika. Miałem okazję zapoznać się bliżej z dokładniejszymi definicjami i przykładami prowadząc kurs tematyczny na podstawie książki  „Overcoming Mobbing”, Maureen Duffy & Len Sperry.

Mimo, że świadomość występowania tego zjawiska jest duża, to jednak wciąż mobbing w pracy występuje dość często. W obliczu kryzysu sytuacja pracowników nie będzie prosta – zwiększające się bezrobocie będzie wywoływać strach przed utratą pracy, a w pracodawcach wybuchową mieszankę   frustracji połączonej z poczuciem władzy nad podwładnymi.

W trakcie pandemii już wystąpiły zjawiska, które mogą nasilać obawy kadry co do swojej przyszłości w danej firmie:

  • zmniejszanie wynagrodzeń,
  • redukowanie etatów lub czasu pracy,
  • przy tym samym lub większym zakresem obowiązków,
  • ograniczenie budżetu szkoleniowego.

Wszystko  to skutkuje brakiem możliwości rozwoju w danym obszarze. Decyzje te, mimo że w większości przypadków mają na celu pomóc firmie utrzymać się na rynku, mogą również tworzyć atmosferę zagrożenia wśród pracowników, co sprzyja niestety przejawom mobbingu. Jednym z przykładów takich zachowań jest wykorzystywanie gróźb zwolnienia z pracy jako narzędzia motywacyjnego. Przy każdej nadarzającej się okazji, jeśli zadanie zostało niedokładnie wykonane, lub poziom sprzedaży w firmie obniżył się, mobber (osoba mobbingująca) będzie grozić lub sugerować zwolnieniem z pracy.

Osoby pracujące jako trenerzy lub w dziale zasobów ludzkich w międzynarodowych firmach, powinny w trakcie kryzysu rozszerzać rozumienie i słownictwo dotyczące tych zjawisk by móc odpowiednio reagować. Więcej o różnicach pomiędzy tymi i innymi słowami z tego obszaru na specjalistycznych kursach typu LANGUAGE BOOSTER.

Tekst opracowali: Ewa Tryhubczak, Piotr Tryhubczak

O autorze:

online classes with Piotr

mgr Piotr Tryhubczak

Business English Teacher, lingwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Angielska. Pasjonują go niezmiennie języki obce i programowania oraz metody nauczania. Ukończył studium coachingu i uzyskał certyfikat ACSTH. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych od 2000 roku.