fbpx
mieszane okresy warunkowe

MIESZANE OKRESY WARUNKOWE

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak potoczyłoby się Wasze życie, gdybyście podjęli inne decyzje? Inny kierunek studiów albo przeprowadzka do innego miasta na pewno wpłynęłaby na Wasze życie w jakiś sposób i bylibyście teraz innymi osobami. A co z drobnymi zmianami? Czy przez nie bylibyście kimś innym? Na nasze przeszłe doświadczenia, na to, jak potoczyły się różne sytuacje, ma też wpływ to, jak myślimy, nasza osobowość, charakter. A gdyby tak można było to zmienić i to dawno temu? Trudno powiedzieć, można spekulować.

Nie każdy lubi tak teoretycznie analizować swoją przeszłość, choć każdemu to się zdarza. I tu język angielski spieszy nam z pomocą i podaje mieszane tryby warunkowe – Mixed Conditionals. Pewnie kiedy słyszycie, że mamy nie tylko 4 tryby warunkowe, ale możemy je także mieszać, to zaczynacie się stresować. Niepotrzebnie! W języku angielskim występują tylko dwa mieszane tryby warunkowe – III+II oraz II+III. Obie wersje, jak w przypadku wszystkich trybów, składają się ze zdania nadrzędnego, w którym określamy warunek konieczny do spełnienia i zdania podrzędnego, gdzie mówimy o konsekwencjach, jakie nastąpią po spełnieniu warunku. Przyjrzymy się pierwszej wersji mieszanego trybu warunkowego:

 1. If I had studied history, I would work at the museum now.
 2. I would work in a museum now if I had studied history.
IFPAST PERFECTWOULDBEZOKOLICZNIK
IfI had studied history,I wouldwork at the museum now.
Gdybymstudiowała historię,pracowałabymteraz w muzeum.
    
WOULDBEZOKOLICZNIKIFPAST PERFECT
I wouldwork in a museum nowifI had studied history.  
Pracowałabymteraz w muzeumgdybymstudiowała historię.
mixed conditional mieszany

Oba elementy poznaliśmy już omawiając drugi i trzeci tryb warunkowy. Powyższe zdanie łączy je w taki sposób, aby pokazać nam teoretyczny skutek, który mógłby wyniknąć ze zmiany jednej z najważniejszych decyzji w naszym życiu – wyboru kierunku studiów. Jeśli, teoretycznie, w przeszłości zdecydowałabym się na inny kierunek studiów, moja dzisiejsza kariera wyglądałaby zupełnie inaczej. Zdanie nadrzędne pokazuje nam różnicę między wyobrażeniami, a rzeczywistością – wyobrażam sobie, co by było, gdybym w przeszłości podjęła inną decyzję, ale rzeczywistość jest taka, że to nie nastąpiło i nigdy nie studiowałam historii. Natomiast zdanie podrzędne pokazuje nam teoretyczny skutek mojej decyzji, który może odnosić się zarówno do teraźniejszości, jak i do przyszłości. Ponieważ nie mogę zmienić przeszłości, jej skutek też nie jest realny. Dlatego też NIGDY nie łączymy pierwszego trybu warunkowego z trzecim. W pierwszym trybie warunkowym skutek jest jak najbardziej możliwy, więc nie pasuje do naszego, czysto teoretycznego, gdybania.

Zobaczmy jeszcze przypadek, w którym skutek odnosi się do przyszłości:

IFPAST PERFECTWOULDBEZOKOLICZNIK
IfBen hadn’t spent so much money on this watch,he wouldn’thave to skip our holiday in August.
GdybyBen nie wydał tyle na ten zegarek,nie musiałbyzrezygnować z naszych wakacji w sierpniu.
    
WOULDBEZOKOLICZNIKIFPAST PERFECT
Ben wouldn’thave to skip our holiday in Augustifhe hadn’t spent so much on this watch.  
Ben nie musiałbyzrezygnować z naszych wakacji w sierpniu,gdybynie wydał tyle na ten zegarek.

W tym przypadku teoretyzujemy, co stałoby się, gdyby Ben był bardziej odpowiedzialny, jeśli chodzi swój domowy budżet. Niestety, rzeczywistość jest taka, że Ben zapłacił dużo za swój zegarek i teraz ma problemy finansowe, przez co nie może jechać z nami na wakacje w sierpniu.

Teraz Twoja kolej! Czy potrafisz przetłumaczyć te zdania?

 1. Gdybym nie uczyła się języka angielskiego, nie mogłabym rozmawiać z obsługą hotelu.
 2. Biegałbym teraz maratony, gdybym zaczął ćwiczyć pół roku temu.
 3. John powiedziałby jej co czuje, gdyby ona mieszkała w USA.

Zobaczmy teraz, jak wygląda drugi wariant mieszanych trybów warunkowych:

 1. If Jim were taller, he would have been hired by the modelling agency.
 2. Jim would have been hired by the modelling agency if he were taller.
IFPAST SIMPLEWOULD HAVEIII, ED
IfJim were taller,he would havebeen hired by the modelling agency.
GdybyJim był wyższy,zostałbyzatrudniony przez agencję modelingową.
    
WOULD HAVEIII, EDIFPAST PERFECT
Jim would havebeen hired by the modelling agencyifhe were taller.
Jim zostałbyZatrudniony przez agencję modelingowągdybybył wyższy.
tryb warunkowy mieszany

W przypadku, kiedy w zdaniu z „if” zastosujemy drugi tryb warunkowy, będzie on odnosił się do sytuacji w teraźniejszości, której nie możemy zmienić, jak np. naszego wzrostu. Możemy jednak na ten temat teoretyzować lub marzyć. Spełnienie tego warunku nie jest możliwe i jest czysto teoretyczne. Zdanie podrzędne, natomiast nawiązywać będzie do sytuacji z przeszłości, która mogłaby skończyć się inaczej, gdyby nasz warunek został spełniony. W powyższym przykładzie, Jim nie dostał pracy, jako model w przeszłości, ponieważ nie jest wystarczająco wysoki. Opisujemy tu sytuację, cechę, która nie zmieniła się od tego czasu, jest dla Jima stała.

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi:

IFPAST SIMPLEWOULD HAVEIII, ED
IfJoanna spoke English,she wouldn’t havebrought Johan on the business trip last month.
GdybyJoanna znała język angielski,nie zabierałabyJohana ze sobą w podróż służbową w zeszłym miesiącu.
    
WOULD HAVEIII, EDIFPAST PERFECT
Joanna wouldn’t havebrought Johan on the business trip last monthifspoke English.
Joanna nie zabierałabyJohana ze sobą w podróż służbową w zeszłym miesiącugdybyznała język angielski.

W powyższych zdaniach, Joanna nie zna języka angielskiego, a jej pracodawca może tylko pomarzyć o tym, by wysłać ją w podróż służbową samą, bez jej współpracownika. W zdaniu z warunkiem, jej szef wyraża swoje niezadowolenie z obecnego stanu. Nie znaczy to jednak, że sytuacja nie zmieni się w przyszłości, Joanna może zapisać się na kurs języka angielskiego biznesowego i zrobić duże postępy. Ale nie zmieni to już tego, że w zeszłym miesiącu musiała poprosić kolegę z pracy o pomoc językową. Ewentualna przyszła nauka angielskiego Joanny nie zmieni już sytuacji z zeszłego miesiąca.

Teraz spróbuj przetłumaczyć te zdania:

 1. Gdybym była silniejsza, poszłabym z Wami w góry w zeszłym tygodniu.
 2. Gdyby nie był taki niemiły, ta kobieta nie nakrzyczałaby na niego w sklepie wczoraj.
 3. Gdybym miał dużo pieniędzy, już dawno kupiłbym dom.

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować mixed conditionals w języku angielskim? Skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

Więcej na temat pozostałych okresów warunkowych dowiesz się tutaj: first conditional, second conditional, third conditional.

5 thoughts on “MIXED CONDITIONALS – mieszane okresy warunkowe”

 1. Pingback: SECOND CONDITIONAL | Szkoła językowa

 2. Pingback: FIRST CONDITIONAL | Szkoła językowa

 3. Pingback: | Szkoła językowa

 4. Pingback: ZERO CONDITIONAL - zerowy okres warunkowy | Szkoła językowa

 5. Pingback: THIRD CONDITIONAL - Trzeci okres warunkowy | Szkoła językowa

Comments are closed.