Sposoby korygowania błędów.

Przed każdym lektorem i nauczycielem języka stoi jedno z ważniejszych, ale czasem i mniej wdzięcznych zadań, a mianowicie korygowanie błędów…