Strona główna » Blog » Dlaczego „director” to nie zawsze dyrektor, czyli jak mówić o (wyższych) stanowiskach po angielsku.

Dlaczego „director” to nie zawsze dyrektor, czyli jak mówić o (wyższych) stanowiskach po angielsku.

Dla wielu ludzi biznesu język angielski jest nieodłączną częścią ich pracy. W tym języku piszemy maile, prowadzimy spotkania, omawiamy prezentacje i komunikujemy się z klientami przez telefon. Nawet jeżeli nie posługujemy się angielskim na co dzień w życiu prywatnym, wyrażenia związane z obowiązkami zawodowymi znamy wręcz na pamięć. W wielu z tych często powtarzanych fraz kryją się jednak błędy, które mogą nieco umniejszyć dobre wrażenie, które próbujemy zrobić i sprawić, że wydamy się mniej profesjonalni. W tym artykule przeanalizujemy błędy najczęściej popełniane przy mówieniu o swoich obowiązkach i stanowisku.

CEO i dyrektor grafika blog

Przedstawianie siebie - pamiętajmy o przedimkach!

Zacznijmy od banału, czyli przedstawiania się. I am… No właśnie, jak to najlepiej powiedzieć?

 • Jeżeli przedstawiamy się komuś po raz pierwszy i zaczynamy zdanie od I am…lub I work as…, musimy pamiętać o rodzajniku A lub AN.

I am an auditor.

I work as a data scientist.

Pamiętajmy, że wybór A lub AN zależy od pierwszej litery słowa następującego bezpośrednio po rodzajniku, a nie rzeczownika. Tak więc:

I am an assistant. → Jestem asystentem/ką.

I am a dental assistant. → Jestem asystentem/ką stomatologicznym.

 • Jeżeli zajmujemy stanowisko, na którym w danej firmie znajdować może się tylko jedna osoba (szef, założyciel), użyjemy wtedy rodzajnika THE.

I am the founder of this company. → Jestem założycielem/ką tej firmy.

I am the CEO of Dunder Mifflin. → Jestem dyrektorem generalnym firmy Dunder Mifflin.

Nazwy wyższych stanowisk - uwaga na pułapki!

Mówiąc o stanowiskach swoich i kolegów natkniemy się na wielu fałszywych przyjaciół. Oto najbardziej mylące słówka:

1)dyrektor

 • Słówko director bez kontekstu, np. w zdaniu “he’s a director”, oznacza reżysera filmowego. Quentin Tarantino is a famous director.
 • Dyrektor szkoły to principal lub headmaster/ headmistress
 • Dyrektor w firmie (osoba zarządzająca pracą danego działu lub działów) musi po angielsku być dodatkowo doprecyzowany, np.director of operations, director of studies.
 • Po angielsku stanowiska na najwyższym szczeblu firmy mają zwyczajową nazwę „executive”, czyli zarządzający wysokiego szczebla. Dlatego też dyrektorzy na najwyższych stanowiskach często są określani skrótami typu CEO czy CFO. Rozszyfrujmy te najpopularniejsze skróty:
  • CEO- Chief Executive Officer - Dyrektor Generalny
  • CFO - Chief Financial Officer - Dyrektor Finansowy
  • COO - Chief Operating Officer- Dyrektor ds Operacyjnych
  • CMO - Chief Marketing Officer- Dyrektor Marketingu
  • CTO - Chief Technology Officer- Dyrektor ds Technologii

2) szef

 • Zacznijmy od popularnego błędu - tłumaczenia „szef” jako „chef”. Chef to jest główny kucharz w restauracji, czyli szef kuchni! O ile nie pracujemy w żadnej restauracji, naszym szefem nigdy nie będzie „chef”.
 • Najbardziej uniwersalnym tłumaczeniem “szefa” będzie oczywiście boss. Możemy tak powiedzieć zarówno głównym szefie firmy, jak i o naszym bezpośrednim przełożonym.
 • Szefa lub dyrektora można też określić wyrażeniem head of…, np. head of security.Jest to osoba przewodnicząca, stojąca na czele działu lub firmy.
 • Prezesa określimy mianem president of the company.
 • Kolejnym bardzo uniwersalnym słówkiem jest superior, czyli przełożony. Możemy tak nazwać każdego pracownika na szczeblu wyższym od nas lub dowolną osobę, przed którą odpowiadamy.
 • Jeżeli chcemy określić naszego szefa w sposób bardziej precyzyjny, możemy użyć konkretnych nazw stanowisk, np. team leader, customer service manager.

UWAGA:

W różnych krajach nazwy wysokich stanowisk zależą od zwyczaju, i tak na przykład w Polsce raczej nie spotkamy się z nazwą „prezydent” w odniesieniu do dyrektora firmy, natomiast  we Francji czy Niemczech już jak najbardziej. Dlatego musimy pamiętać, że część z tłumaczonych na angielski nazw wyższych stanowisk bezpośrednio przekłada zwyczajową nazwę przyjętą w danym kraju, niekoniecznie biorąc pod uwagę znaczenie tego tytułu po angielsku.

Gramatyka

Gdy rozmawiamy o naszej pracy, o doborze gramatyki zadecydują nie tylko jej okoliczności, ale też nasz stosunek do niej.

1) Jeżeli rozpoczęliśmy gdzieś pracę w przeszłości i nadal ją kontynuujemy, użyjemy czasu Present Perfect

I have been working here for 10 years now. → Pracuję tu już od dziesięciu lat.

I have been doing this since 2016. → Zajmuję się tym od 2016 roku.

2) Jeżeli mówimy o regularnych obowiązkach, które wykonujemy na co dzień, użyjemy czasu Present Simple.

I mainly talk to customers on the phone and answer their emails. Sometimes I do a little bit of administrative work. → Głównie rozmawiam z klientami przez telefon i odpowiadam na ich maile. Czasami wykonuję drobne prace administracyjne.

3) Jeżeli chcemy podkreślić natłok lub częstotliwość naszych obowiązków (lub trochę na nie ponarzekać), zamiast Present Simple możemy użyć czasu Present Continuous.

I’m just answering phones all day, every day. I think I need to start looking for a new job. → Wiecznie tylko odbieram te telefony. Chyba muszę zacząć szukać nowej pracy.

Ćwiczenie

Wyobraź sobie, że przedstawiasz się komuś po raz pierwszy, podajesz nazwę swojego stanowiska oraz krótko opisujesz swoja obowiązki. Zwróć uwagę, czy nie masz w zwyczaju popełniania powyższych błędów.

O autorce:

Xenia Kim

Metodyk, lingwistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia rosyjska. Zajmuje się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pasjonują ją innowacyjne, nieszablonowe metody nauczania. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych w Polsce i za granicą od 2017 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner