Strona główna » Blog » Ile jest angielskiego w angielskim – czyli zapożyczenia w języku biznesu.

Biznesowe słowa pochodzenia obcego w języku angielskim.

Dlaczego angielski od lat króluje jako jeden z najczęściej używanych języków na świecie? Powodów językowych i historycznych jest wiele, a jednym z nich może być fakt, że w angielskim… niewiele jest angielskiego. Według niektórych szacunków słowa obcego pochodzenia stanowią w nim nawet 80%! W rezultacie prawie każda osoba rozpoczynająca naukę angielskiego, niezależnie od swojego rodzimego języka, zna lub jest w stanie zrozumieć znaczącą liczbę słów. Rodzajów zapożyczeń jest wiele – frazeologiczne, słowotwórcze, semantyczne, sztuczne… dzisiaj jednak będzie o zapożyczeniach właściwych, czyli istniejących w języku słowach, które „podkradnięte” zostają razem ze swoim oryginalnym znaczeniem, ale ze zmienioną pisownią.  Sprawdź, ile z nich używasz w pracy na co dzień!

zapożyczenia w języku angielskim grafika

Zapożyczenia pochodzące z języka francuskiego

Prawie 30% angielskich słów ma FRANCUSKIE korzenie. Do mniej oczywistych należą:

  • allowance (starofrancuski - alouance) – kieszonkowe, pieniądze przydzielone np. na czas wyjazdu służbowego, dieta
  • to delegate (starofrancuski - delegat) – przekazywać, dzielić się (głównie o obowiązkach)
  • solicitor (starofrancuski - soliciter) – adwokat, radca prawny (British English)

PRZYKŁAD:

Now that I passed my bar exam and officially became a solicitor, the boss decided to delegate some of his tasks to me, for example travelling.  My first business trip will be to Thailand. The daily allowance is actually decent so I’ll probably be able to bring you guys some souvenirs.

Odkąd zdałem egzamin prawniczy i oficjalnie zostałem adwokatem, szef postanowił przekazać mi część swoich zadań, takich jak podróżowanie. Jadę na pierwszą delegację do Tajlandii. Dieta jest nawet przyzwoita, więc pewnie będę mógł/ mogła przywieźć wam jakieś pamiątki.

 

Zapożyczenia pochodzące z języka niemieckiego

Kolejna duża grupa zapożyczonych słów to mieszanka języków germańskich. Jest ich nawet 25%.

  • behaviour (średnio-dolno-niemiecki - behebben) - zachowanie
  • to gain (protogermański - gagana) – zdobywać, zyskiwać
  • livelihood (staro-wysoko-niemiecki - libleita) – środki do życia, źródło utrzymania

PRZYKŁAD:

Selling the factory will mean a lot of gain for the shareholders, but a loss of livelihood for the workers. I think such behaviour is despicable.

Sprzedaż fabryki oznacza wielkie zyski dla udziałowców, ale utratę źródła utrzymania dla pracowników. Moim zdaniem takie zachowanie jest podłe.

 

Zapożyczenia pochodzące z języka greckiego

Prawie 5% angielskich słów pochodzi z języka GRECKIEGO.

  • economy (grecki - oikonomia) - gospodarka
  • cycle (grecki - kuklos) - cykl
  • jealousy (grecki - zēlos)– zazdrość

PRZYKŁAD:

Every country should be jealous of Norway’s economy. We should learn from them instead of repeating the same cycle of constantly choosing between the same two ruling parties.

Każdy kraj może pozazdrościć Norwegii gospodarki. Powinniśmy się od nich uczyć zamiast ciągle powtarzać cykl wyborów pomiędzy dwoma tymi samymi partiami rządzącymi.

O autorce:

Xenia Kim

Metodyk, lingwistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia rosyjska. Zajmuje się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pasjonują ją innowacyjne, nieszablonowe metody nauczania. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych w Polsce i za granicą od 2017 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner