Strona główna » Blog » Jakie korzyści dla firm płyną z inwestowania w kursy językowe dla pracowników?

Jakie korzyści dla firm płyną z inwestowania w kursy językowe dla pracowników?

We współczesnym świecie, w którym relacje biznesowe mają coraz częściej globalny charakter, znajomość języków obcych nabiera szczególnego znaczenia. Firmy, które chcą się rozwijać i korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca międzynarodowa, potrzebują pracowników zdolnych skutecznie porozumiewać się z zagranicznymi kontrahentami. Inwestowanie w profesjonalne kursy językowe dla kadry pracowniczej przynosi więc szereg korzyści, nie tylko samym pracownikom, którzy podnoszą w ten sposób kompetencje, ale również – i to wcale w nie mniejszym stopniu – pracodawcom.

Korzyści z kursów językowych grafika blog

Korzyści dla pracowników

Zacznijmy od korzyści, jakie z udziału w kursach językowych w miejscu pracy czerpie pracownik. Są one wielowymiarowe – obejmują nie tylko rozwój zawodowy i wzrost kompetencji związanych z wykonywanymi obowiązkami, ale także szeroko rozumiany rozwój osobisty. Co istotne, większość korzyści, jakie osiąga pracownik w procesie nauki języka obcego, stanowi również zysk pracodawcy. Dobrze wykształcona, otwarta na świat i pewna siebie kadra to bowiem jeden z największych zasobów każdego ambitnego przedsiębiorstwa.

Co zatem zyskuje pracownik, którego pracodawca wysyła na kurs języka obcego?

1. Podniesienie kompetencji i poszerzenie możliwości zawodowych

Nauka nowego języka, a także szlifowanie języków, które już są pracownikowi znane, niewątpliwie podnosi wartość pracownika na rynku pracy i czyni z osób dokształcających się bardziej atrakcyjny zasób. Znajomość języków obcych otwiera wiele możliwości biznesowych – na przykład pozwala na udział w międzynarodowych projektach, a także  nawiązanie bardziej efektywnej współpracy między różnymi działami firmy. Zwiększa również szanse na awans.

2. Większe zdolności komunikacyjne

Umiejętność prowadzenia kompetentnej rozmowy zarówno z międzynarodowymi klientami firmy, jak i ze współpracownikami, którzy nie posługują się językiem polskim, to nie tylko spore ułatwienie w pracy, ale także większa szansa na zbudowanie owocnych relacji biznesowych oraz pracowniczych. Co ciekawe – udowodniono, że nauka języka obcego pozwala na poprawę zdolności komunikacyjnych także w języku ojczystym1. Dzieje się tak między innymi dzięki zwiększeniu świadomości dotyczącej reguł, jakie rządzą różnymi systemami językowymi.

3. Wzrost produktywności

Zmniejszenie bariery w mówieniu i pisaniu w języku obcym podnosi wydajność pracowników. Znacznie łatwiej jest im się bowiem skupić na kluczowych aspektach pracy, gdy nie muszą się dodatkowo martwić o to, czy nie popełnią błędów językowych. Badania wykazały, że znakomita większość pracowników uczestniczących w firmowych szkoleniach z języków obcych obserwuje u siebie wzrost produktywności2.

4. Wzrost pewności siebie

Nauka języków obcych, a zwłaszcza czynione w tym zakresie postępy, podnosi pewność siebie, wzmacnia poczucie sprawczości i dodaje odwagi. Przeprowadzone kilka lat temu badania ujawniły, że aż 46 procent Polaków unika mówienia w znanym sobie języku obcym z obawy przed użyciem błędnego akcentu3. Profesjonalnie przeprowadzony kurs językowy może skutecznie wyeliminować (lub przynajmniej zredukować) tego rodzaju lęki. Wzrost pewności w posługiwaniu się językiem obcym pozwala też na bardziej aktywny udział w firmowych spotkaniach i odważniejsze wyrażanie myśli. Może również pomóc w przełamaniu bariery przed wystąpieniami publicznymi prowadzonymi w języku innym niż ojczysty.

5. Szerszy dostęp do wiedzy i innowacyjnych narzędzi

Umiejętność posługiwania się językami obcymi (a zwłaszcza językiem angielskim) daje możliwość sięgania do fachowej obcojęzycznej literatury oraz swobodnego uczestniczenia w zagranicznych kursach, szkoleniach, czy konferencjach. Pozwala także na korzystanie z wielu nowoczesnych narzędzi i technologii, które nie są jeszcze dostępne w języku polskim (jak na przykład niektóre programy działające w oparciu o sztuczną inteligencję). Wszystko to zwiększa szansę na dalszy rozwój pracownika, a dodatkowo – wzmacnia jego poczucie kompetencji.

6. Lepsze samopoczucie i wyższy poziom motywacji

Wykazano, że nauka języka obcego przynosi szereg korzystnych skutków dla samopoczucia i psychicznego funkcjonowania osoby uczącej się4. Przyczynia się nie tylko do zwiększonej produkcji hormonów szczęścia w mózgu (takich jak serotonina czy dopamina), ale także do wzmocnienia inteligencji emocjonalnej, kreatywności, pamięci, a nawet umiejętności podejmowania decyzji. Ponadto pracownik, któremu pracodawca oferuje darmowy kurs językowy – czuje się bardziej doceniany, widząc, że firma inwestuje w jego rozwój. Przekłada się to zazwyczaj na wzrost motywacji do pracy.

Co zyskuje pracodawca wysyłając pracowników na kursy językowe?

Część pracodawców obawia się, że dodatkowe kursy i szkolenia mające na celu podnieść kwalifikacje pracowników, to przede wszystkim koszt dla przedsiębiorstwa, a może nawet „strata pieniędzy”. Nic bardziej mylnego! Zrealizowane w 2013 r. przez PwC badanie Saratoga HC Benchmarking wykazało, że każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika zwraca się aż w 170 procentach5. Oznacza to, że stwarzanie kadrze możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji.

Co może zyskać pracodawca, oferując pracownikom profesjonalne kursy językowe?

1. Większe możliwości biznesowe

Obejmujące zarówno pozyskiwanie zupełnie nowych kontrahentów i ekspansję na międzynarodowe rynki, jak i podniesienie jakości współpracy z dotychczasowymi klientami i partnerami z zagranicy. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym duża część relacji biznesowych nawiązywana jest online – ma to szczególne znaczenie. Firma, której kadra swobodnie operuje językami obcymi, jest zazwyczaj postrzegana jako bardziej otwarta, kompetentna i godna zaufania.

2. Wymierne korzyści finansowe

Lepiej wykształceni, odważni i pewni siebie pracownicy są nie tylko świetną wizytówką firmy, ale także w znacznie większym stopniu wpływają na jej rozwój. Udane negocjacje z zagranicznym partnerem biznesowym, pozyskanie nowych klientów, czy podpisanie korzystniejszego dla firmy kontraktu – to tylko kilka przykładowych sytuacji, w których pracodawca może zobaczyć realny zysk finansowy, wniesiony przez kompetentnego pracownika. O efekty takie tym łatwiej, im swobodniej pracownik ten czuje się w środowisku międzynarodowym.

3. Poprawę komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy

Profesjonalne kursy językowe umożliwiają pracownikom swobodniejsze i bardziej precyzyjne porozumiewanie się w przypadku, gdy język obcy jest językiem codziennej komunikacji biznesowej. To z kolei pozwala na znaczną poprawę komunikacji wewnętrznej (na przykład ułatwia nawiązanie bardziej efektywnej współpracy między różnymi działami w firmie), a także zewnętrznej – obejmującej kontakt z dotychczasowymi oraz nowymi klientami i partnerami biznesowymi.

4. Wzrost konkurencyjności firmy

Przedsiębiorstwo, w którym inwestuje się w wysokiej jakości kursy językowe, zwiększa swoją konkurencyjność zarówno w oczach potencjalnych partnerów biznesowych (zagranicznych i krajowych), jak i przyszłych pracowników. Szkolenia językowe pomagają zoptymalizować ofertę, a tym samym – lepiej dostosować się do globalnych wyzwań. Jednocześnie firma, która organizuje kursy i szkolenia dla pracowników (w tym językowe), jest postrzegana jako bardziej atrakcyjny pracodawca. Dzięki temu podnosi swoje zdolności rekrutacyjne, a więc ma możliwość „wyłowienia” z rynku lepszych kandydatów do pracy.

5. Większe zaangażowanie, motywację i lojalność pracowników

Przeprowadzone przez Linkedin w 2019 r. badania6 pokazały, że aż 94 procent pracowników deklaruje większą chęć pozostania z pracodawcą, który inwestuje w poszerzanie ich wiedzy i szeroko pojęty rozwój. Możliwość uczestniczenia w darmowych kursach językowych może więc przełożyć się na większą lojalność wobec pracodawcy i znaczne obniżenie rotacji pracowniczej. Podnoszenie kompetencji językowych pozwala też pracownikom na rozwój w strukturach firmy, co zwiększa ich motywację i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

6. Większą otwartość na odmienne kultury i inne punkty widzenia

Poszerzanie horyzontów językowych wiąże się zazwyczaj ze zwiększeniem otwartości na różnorodność kulturową. Ucząc się języka obcego poznajemy nowe zwyczaje, sposoby myślenia i działania. Pozwala nam to na lepsze zrozumienie odmiennych perspektyw i ułatwia akceptację różnych poglądów, czy wyznań. Dzięki temu firmowe kursy językowe sprawdzają się również jako narzędzie wspomagające budowanie kultury włączającej w organizacji.

Kursy językowe dla pracowników przynoszą ogrom korzyści, które – nawet jeśli nie są widoczne od razu – stanowią doskonałą inwestycję w przyszłość firmy. Efektywna komunikacja, lepsza współpraca międzynarodowa, większa konkurencyjność na rynku i bardziej profesjonalne relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi – to jedne z kluczowych czynników, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Jak Prolang może wspomóc rozwój językowy pracowników?

W Prolang już od ponad 20 lat towarzyszymy firmom, które stawiają przed sobą ambitny cel podnoszenia kompetencji językowych swoich pracowników. Dzięki nam już kilka tysięcy osób z ponad 50 firm i instytucji skutecznie rozwinęło zdolności językowe przydatne w miejscu pracy. Zatrudniamy ponad 70 doświadczonych lektorów, a w naszej ofercie znajduje się obecnie 11 języków obcych.

Kursy językowe dla firm dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb klienta – uwzględniając zarówno zróżnicowany poziom językowy pracowników, jak i profil wykonywanej działalności. Oferujemy profesjonalną, dwuetapową diagnozę językową oraz zajęcia skoncentrowane na słownictwie branżowym, przeznaczone między innymi dla prawników, lekarzy, księgowych, sprzedawców, i wielu innych grup zawodowych. Działamy nie tylko stacjonarnie (nasza siedziba mieści się we Wrocławiu), ale także w wygodnej formule online, co pozwala uczęszczać na nasze zajęcia z dowolnego miejsca na świecie.

Jeśli rozwój językowy pracowników to coś, czym jest zainteresowana Twoja firma, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!


  1. Mother Language Day: Why learning a foreign language is important (oup.com). Powrót do artykułu
  2. https://resources.rosettastone.com/CDN/us/pdfs/enterprise/4226-NA-GM-CS-ENG-022321.pdf Powrót do artykułu
  3. 46% Polaków przyznaje, że akcent powstrzymuje ich przed mówieniem w obcym języku – to najwięcej wśród badanych krajów - dotrelations news. Powrót do artykułu
  4. 11 Fantastic Benefits for Your Brain from Language Learning (academichelp.net). Powrót do artykułu
  5. Dane za: Pomagamy nie tylko rekrutować, ale też rozwijać pracowników - HR Partner - Agencja Rekrutacyjna. Powrót do artykułu
  6. workplace-learning-report-2019.pdf (linkedin.com). Powrót do tekstu

O autorce:

Daria Nawrot

Absolwentka psychologii i kulturoznawstwa, w ramach programu stypendialnego Erasmus+ przez rok studiowała nauki o komunikacji (dziennikarstwo, public relations, multimedia) na Universidade do Porto w Portugalii. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka portugalskiego, pisaniem oraz zarządzaniem projektami. Pasjonuje się neuropsychologią i reportażem.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner