Strona główna » Blog » Kompetencje przyszłości a nauka języków obcych. W co warto inwestować?

Kompetencje przyszłości a nauka języków obcych. W co warto inwestować?

Kompetencje przyszłości

Wraz z coraz powszechniejszym użytkowaniem Sztucznej Inteligencji w procesach biznesowych, pojawieniem się ChatGPT oraz rozwijającej się Czwartej Rewolucji Przemysłowej, powstaje pytanie - jakich umiejętności będziemy potrzebowali my, ludzie, aby odnaleźć się na przyszłym rynku pracy? I gdzie w tych kompetencjach przyszłości mieści się nauka oraz znajomość języków obcych?

Przyjrzyjmy się, jakie kwalifikacje są określane jako kluczowe dla naszej przyszłości. W zależności od źródła, umiejętności te różnią się nieco między sobą, wszędzie natomiast pojawiają się takie kompetencje jak:

# Kompetencje cyfrowe

Wraz z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii umiejętności cyfrowe stają się kluczowe dla prawie wszystkich branż. Obejmuje to takie podstawowe sprawności, jak zdolność bezpiecznego i sprawnego korzystania z urządzeń, oprogramowania i aplikacji, oraz umiejętności bardziej zaawansowane, jak na przykład kodowanie czy analiza danych.

# Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Ponieważ coraz więcej rutynowych zadań jest zautomatyzowanych, wysoko ceniona będzie umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. Osoby z takimi umiejętnościami będą w stanie sugerować innowacyjne rozwiązania i pomysły, rozwiązywać złożone problemy za pomocą rozumowania i logiki oraz oceniać argumenty w kontekście ich prawdziwości i rzetelności.

# Kreatywność i innowacyjność

Zdolność do generowania nowych pomysłów i opracowywania innowacyjnych rozwiązań będzie miała kluczowe znaczenie dla wyprzedzenia konkurencji w przyszłości pracy. Pracownicy będą musieli wykazać się kreatywnością, aby móc w pełni wykorzystać nowe możliwości w postaci nowych produktów, sposobów pracy i technologii. Roboty obecnie nie mogą konkurować z ludźmi pod względem kreatywności, tak więc będzie ona zasadniczym zasobem pracowników w przyszłości.

# Inteligencja emocjonalna

Zdolność do bycia świadomym, umiejętność rozumienia własnych emocji, wyrażania ich i zarządzania nimi jest jedną z ważniejszych umiejętności do skutecznego komunikowania się i budowania silnych relacji z innymi. Będzie miała też coraz większe znaczenie w przyszłości pracy, jako że maszyna nie potrafi łatwo zastąpić zdolności człowieka do emocjonalnego łączenia się z innym człowiekiem.

# Praca zespołowa oraz umiejętności komunikacyjne

Ponieważ praca staje się coraz bardziej złożona, a także następuje ewolucja zespołów, obejmująca pracowników hybrydowych, pracowników pracujących w pełni zdalnie, wykonawców i podwykonawców, umiejętności współpracy będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów organizacji. Aby dobrze ze sobą współpracować, ludzie będą potrzebować dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacji między sobą, czyli umiejętności skutecznej wymiany informacji, używając do tego odpowiednich słów, tonu głosu czy mowy ciała.

# Ciekawość, nastawienie na rozwój i uczenie się przez całe życie

Na szybko zmieniającym się rynku pracy umiejętność uczenia się nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych technologii i procesów będzie miała zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu zawodowego. Osoba z nastawieniem na rozwój rozumie, że jej zdolności i inteligencję można rozwijać i wie, że wysiłek włożony w budowanie umiejętności zaowocuje wyższymi osiągnięciami. Będzie zatem podejmować wyzwania, uczyć się na błędach i aktywnie poszukiwać nowej wiedzy.

# Kompetencje kulturowe oraz świadomość różnorodności

Ponieważ miejsca pracy stają się coraz bardziej zróżnicowane, umiejętność efektywnej pracy z ludźmi z różnych kultur i środowisk będzie miała kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu. W dzisiejszym i przyszłym świecie ważne jest, aby jednostki posiadały umiejętności rozumienia, szanowania i współpracy z innymi, pomimo różnic rasowych, kulturowych, językowych, wieku, płci, orientacji seksualnej, przekonań politycznych lub religijnych.

# Zdolność adaptacji i elastyczność

Wraz ze wzrostem tempa zmian, umiejętność szybkiego dostosowania się i zachowania elastyczności będzie miała zasadnicze znaczenie dla pracowników w przyszłości. W miejscu pracy przyszłości będziemy musieli nieustannie stawiać czoła nowym technologiom, rosnącej automatyzacji, szybko zmieniającemu się tempu pracy i ogromnym zakłóceniom biznesowym. Aby dobrze prosperować w czasach gwałtownych zmian, będziemy musieli rozwijać odporność psychiczną oraz zdolność adaptacji. Ale nie tylko nasze mózgi będą musiały być elastyczne, ale także my będziemy musieli elastycznie dostosować się do zmieniających się miejsc pracy, oczekiwań i umiejętności. Niezbędną umiejętnością będzie postrzeganie zmian nie jako ciężaru, ale jako szansy na rozwój i innowacje.

Nauka języków obcych a kompetencje przyszłości

Jak widzimy, w żadnej z wyżej wymienionych kompetencji nie ma bezpośredniej wzmianki o konieczności nauki języków obcych, lub też o korzyściach z nią związanych. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej poszczególnym kategoriom, możemy dostrzec, że zdecydowana większość z nich w ten czy inny sposób łączy się z nauką języków obcych. Zauważmy, że:

  • ucząc się języków wzmacniamy swoje kompetencje cyfrowe, jako że większość zajęć jest aktualnie prowadzona w formie online, z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji, komunikatorów czy innych narzędzi w formie cyfrowej

 

  • nauka języków wspiera nasze umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, jak zresztą nauka każdej złożonej umiejętności, wymagającej dostrzegania zależności, formułowania i testowania hipotez oraz uczenia się na błędach.

 

  • gdy uczymy się języków, możemy również wspomagać rozwój naszej kreatywności i innowacyjności - bo czymże innym jest poszukiwanie szybkich, ciekawych i skutecznych metod i technik nauki, jeśli nie tym?

 

  • nauka języków obcych z całą pewnością zwiększa i poprawia nasze umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacyjne - ucząc się języków obcych możemy lepiej rozumieć i komunikować się z członkami międzynarodowych zespołów, posługującymi się odmiennymi językami narodowymi na co dzień.

 

  • ucząc się języków obcych dostrzegamy, że jesteśmy kulturowo różni, i że coś, co jest zwyczajowo przyjęte i akceptowane w jednej kulturze, może być odmiennie postrzegane w innej. Uczymy się na przykład, że komunikując się z Anglikami musimy używać o wiele więcej słów typu “proszę” i “przepraszam” oraz uprzejmych form, aby nie być postrzegani jak troglodyci kulturowi. Nauka języków obcych zwiększa nasze kompetencje w tym zakresie, co poprawia oczywiście nasze umiejętności współpracy i komunikacyjne.

 

  • nauka języków obcych znacząco wspiera i ćwiczy nasze umiejętności uczenia się przez całe życie. Jest to jedna z tych umiejętności, których możemy uczyć się niezależnie od wieku i ćwiczyć nasz mózg oraz synapsy do nieustannego tworzenia nowych połączeń neuronowych i ciągłego rozwoju.

Jak widzimy, uczenie się języków wspiera większość kompetencji, jakimi będziemy musieli się wykazywać w przyszłości. Dlaczego by zatem nie ćwiczyć ich już teraz, uczestnicząc właśnie w zajęciach języków obcych albo ucząc się na własną rękę? My gorąco zachęcamy do tej pierwszej opcji, jako że niesie ona szereg zalet, o których w innym artykule. A na chwilę obecną - ćwiczmy nasze mózgi oraz budujmy przyszłe kompetencje chociażby w ten sposób!

O autorce:

Beata Szeruga

Business English Teacher, absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonatka rozwoju osobistego, uwielbia dzielić się wiedzą i udoskonalać procesy. Uczy języka angielskiego od 1998 roku oraz pomaga w rozwoju dorosłych od ponad 12 lat. Obecnie zgłębia tajniki marketingu online oraz współtworzy nowe produkty i usługi dla Prolang.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Ostrowskiego 9 lok. 211, 53-238 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner