fbpx

TEST AUDYTOWY – język niemiecki

Test składa się z 90 pytań. Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Czas na wykonanie wszystkich ćwiczeń wynosi 45 minut.

Po skończeniu wpisywania zatwierdź TEST, uruchamiając przycisk PRZEŚLIJ (SUBMIT).
Aby Twój wynik się odnotował, podaj swój adres e-mail!

Życzymy powodzenia!