Strona główna » Blog » SECOND CONDITIONAL

SECOND CONDITIONAL

Second conditional drugi tryb warunkowy

Drugi okres warunkowy

Co zrobilibyście, gdybyście wygrali na loterii? Gdzie pojechalibyście, gdybyście mieli 30 dni urlopu? Gdybyście mogli wykonywać dowolny zawód, co byście robili? Tyle różnych możliwości, tyle scenariuszy, aż miło o nich pomarzyć. Co by było, gdyby… To zdanie pojawia się w naszej głowie, kiedy marzymy o przyszłości, gdybamy o rozwiązaniach czysto teoretycznych, spekulujemy na temat teraźniejszych sytuacji, które są dla nas mało prawdopodobne. Gdybanie, marzenie, spekulowanie, to wszystko możemy zrobić za pomocą drugiego okresu warunkowego – Second Conditional.

Jeśli First Conditional został już oswojony i nie sieje bladego strachu wśród uczniów, to Second Conditional dalej wywołuje reakcję prawie alergiczną. „Jak to Past Simple? Przecież mówimy o przyszłości!”, „Gdzie jest will?!” Ale bez paniki, nie taki drugi okres warunkowy straszny, jak pamiętacie ze szkoły.

Jak zbudować zdanie w drugim okresie warunkowym? Tak samo, jak w przypadku pierwszego okresu warunkowego, zdania w drugim okresie warunkowym składają się z dwóch części. W zdaniu nadrzędnym zawieramy warunek, natomiast w zdaniu podrzędnym wyrażamy skutki, które czekają nas wówczas, kiedy warunek zostanie spełniony. Kolejność części zdania jest dowolna. Poniżej przykład.

  1. If I won the lottery (Past Simple), I would buy a house (would + infinitive/bezokolicznik).
  2. I would buy a house (would + infinitive/bezokolicznik) if I won the lottery (Past Simple).
IFPAST SIMPLEWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
IFI won the lottery,I WOULDBUY a house.
Gdybymwygrała na loterii,kupiłabymdom.
 lub  
WOULDBEZOKOLICZNIK (DO)IFPAST SIMPLE
I WOULDBUY a house.IFI won the lottery.
Kupiłabymdomgdybymwygrała na loterii.

W powyższym zdaniu IF tłumaczymy jako GDYBY, ponieważ szanse na spełnienie tego warunku są bardzo małe i zazwyczaj graniczą z zerem. Skoro do tego trybu warunkowego używamy czasu przeszłego, to WILL też musimy zmienić na formę przeszłą, czyli WOULD. WOULD nie ma swojego tłumaczenia w języku polskim, ponieważ łączy się z czasownikiem, z którym jest sparowany – kupiłabym, zrobiłabym, pojechałabym, itp. Tabela obrazuje, w jaki sposób możemy tworzyć Second Conditional i w jakiej kolejności konstrukcje następują po sobie. Musimy też pamiętać, że:

a) nigdy nie łączymy ze sobą  IF i WOULD, te słowa nigdy nie pojawiają się w tej samej części zdania,

IFPAST SIMPLEWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
IFI WERE you,I WOULDAPOLOGIZE to her.
Gdybym
lub
Na Twoim
był Tobą,

miejscu
przeprosiłbymją.
  

b) kiedy zdanie rozpoczynamy od części zawierającej WOULD, nigdy nie dajemy przecinka przed IF.

Kolejną, równie ważną funkcją drugiego okresu warunkowego, jest udzielanie porad wcielając się w rolę osoby, której chcemy udzielić rady. Wtedy zdanie nadrzędne (z IF) odnosi się do teraźniejszości, ale jego warunek jest nie do spełnienia. W ten sposób dajemy drugiej osobie do zrozumienia, że stawiamy się w jej sytuacji, chcąc pomóc.

IFPAST SIMPLEWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
IFI WERE her,I WOULDN’TBUY that dress.
Gdybym
lub
Na Twoim
był Tobą,

miejscu
nie kupowałabymtej sukienki.
  
gramatyka angielska - tryby warunkowe

W zdaniu nadrzędnym (z IF) zazwyczaj stosuje się Past Simple, jednak czasem mogą pojawić się w nim też inne struktury gramatyczne, jak również w zdaniu podrzędnym zamiast WOULD, możemy użyć innych czasowników modalnych:

IFPAST CONTINUOUSWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy warunek dotyczy teoretycznej sytuacji trwającej w danej chwili lub planów na niedaleką przyszłość.  
IFyou WERE WORKING today,I WOULDgive you a lift to the office.
Gdybyśdzisiaj pracował,podwiozłabymCię do biura.
IFWAS/WERE GOING TO + BEZOKOLICZNIKWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy warunek odnosi się do teoretycznego zamiaru.  
IFhe WAS GOING TO CALL you,he WOULDCALL you on your mobile .
Gdybyon zamierzał do Ciebie zadzwonić,zadzwoniłbyna Twoją komórkę.
IFWAS/WERE TO DOWOULDBEZOKOLICZNIK (DO)
Gdy chcemy wyrazić przypuszczenie.  
IFthey WERE TO COME to the meeting,we WOULDMOVE to a bigger conference room.
Gdybyoni przyszli na spotkanieprzenieślibyśmy siędo większej Sali konferencyjnej.
COULDBEZOKOLICZNIK (DO)IFPAST SIMPLE
Gdy wyrażamy pozwolenie. 
I COULDtake a few days off,IFthe boss ALLOWED it.
Mógłbymwziąć kilka dni wolnegogdybySzef na to pozwolił.
COULD/MIGHTBEZOKOLICZNIK (DO)IFPAST SIMPLE
Gdy wyrażamy przypuszczenie. 
They MIGHTMOVE,IFthey HAD more money.
Oni moglibysię przeprowadzić,gdybymieli więcej pieniędzy.

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować second conditional w języku angielskim, skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

Więcej na temat pozostałych okresów warunkowych dowiesz się tutaj: first conditional, third conditional, mixed conditionals.

Cookie Consent with Real Cookie Banner