Strona główna » Blog » SPECJALNY KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI

SPECJALNY KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁKI

 

K O M U N I K A T 

Zarządu PROLANG Spółki z ograniczoną  z siedzibą we Wrocławiu

 

Do naszych uczestników szkoleń i kursów językowych,zleceniodawców (kontrahentów), lektorów zewnętrznych oraz naszej kadry pracowniczej – lektorskiej.

Wobec ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w dniu 11 marca pandemii nowego koronowirusa COVID-19 oraz w związku z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego – wprowadzającego m.in. pewne ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej choroby zakaźnej,

Zarząd Spółki PROLANG, mając na uwadze przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo i zdrowie postanowił kontynuować zakontraktowane kursy w trybie zdalnym (online). Ta forma prowadzenia zajęć za pośrednictwem mediów elektronicznych – DISTANCE LEARNING została już przez nas wdrożona.

Obecnie z tego trybu korzysta już większość Państwa. Z metody tej korzystać będą mogli również Ci z Państwa, którzy w przyszłości w ramach profilaktyki, zostaną objęci przymusową kwarantanną, jako następstwem okoliczności bezpośrednich i zewnętrznych o charakterze nadzwyczajnym.

Epidemia to dla nas sytuacja niemożliwa do przewidzenia i której nie możemy zapobiec. Również  nie możemy ponosić za nią odpowiedzialności. Możemy i wręcz powinniśmy jednak podjąć działania zapobiegające jej skutkom.

Epidemia wymaga od nas wzajemnej solidarności, współpracy oraz podejmowania działań dostosowujących się do nowych okoliczności.

Nasza propozycja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. 

 

                                                                                           Piotr Tryhubczak                                                                                                                                   /Prezes Zarządu/

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner