[3-2-Learn] - INFOBESITY, TO GO DOWN, TO SET THE RECORD STRAIGHT

[3-2-Learn] - INFOBESITY, TO GO DOWN, TO SET THE RECORD STRAIGHT

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

infobesity

DEFINITION: a feeling of being overwhelmed by the amount of information to the point of not being able to make a decision

 

TRANSLATION: uczucie przeładowania ilością informacji, w tak dużym stopniu, że nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji

 

EXAMPLE: Small businesses often experience infobesity because of all the new technologies available nowadays.

 

TRANSLATION: Małe firmy często doświadczają przeładowania informacjami z powodu ilości rozwiązań technologicznych dostępnych w dzisiejszych czasach.

separator.jpg

to go down

DEFINITION: to be remembered in a specific way

 

TRANSLATION: być zapamiętanym w konkretny sposób

 

EXAMPLE: 2020 will go down as one of the worst years for many companies.

 

TRANSLATION: Rok 2020 będzie zapamiętany jako jeden z najgorszych dla wielu firm.

 

separator.jpg

to set the record straight

DEFINITION: to tell the truth or correct a mistake

 

TRANSLATION: wyjaśnić, powiedzieć prawdę lub skorygować błąd

 

EXAMPLE: Joanna, I want to set the record straight. I didn't forget about the deadline, I just didn't finish on time.

 

TRANSLATION: Joanna, chcę coś wyjaśnić. Nie zapomniałem a terminie, po prostu nie zdążyłem na czas.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

LISTICLE

 

DEFINITION: an article containing a list or a countdown

 

TRANSLATION: artykuł-lista

 

EXAMPLE:  To boost their hits, companies publish listicles because they are more approachable than regular articles.

 

TRANSLATION: Firmy publikują artykuły-listy, żeby podnieść ilość kliknięć na swoich stronach. Takie publikacje są bardziej przystępne dla czytelników.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg