[3-2-Learn] - SPACE MARSHAL, TO WARD OFF, THE MEAT AND POTATOES

[3-2-Learn] - SPACE MARSHAL, TO WARD OFF, THE MEAT AND POTATOES

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

space marshal

DEFINITION: a person whose job is to make sure people respect the rules of social distancing at an establishment

 

TRANSLATION: osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad dystansu społecznego np. w supermarkecie

 

EXAMPLE: The shop has appointed space marshals who patrol the aisles and entrances.

 

TRANSLATION: Sklep zatrudnił osoby odpowiedzialne za przestrzeganie dystansu społecznego, które monitorują alejki sklepowe i wejścia.

separator.jpg

to ward off

DEFINITION: prevent something

 

TRANSLATION: zapobiegać, nie dopuszczać

 

EXAMPLE: We found a serious error in the report. Luckily, we were able to ward off a disaster by correcting it in time.

 

TRANSLATION: Znaleźliśmy poważny błąd w raporcie. Na szczęście udało nam się go poprawić na czas i zapobiec katastrofie.

 

separator.jpg

the meat and potatoes (american)

DEFINITION: the basic aspect of a matter

 

TRANSLATION: sedno, najważniejszy aspekt

 

EXAMPLE: The company provides a wide range of accounting services but their meat and potatoes remains supporting sole owners.

 

TRANSLATION: Firma oferuje szeroki wachlarz usług księgowych, ale sednem ich działalności pozostaje wsparcie osób samozatrudnionych.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO SET THE RECORD STRAIGHT

 

DEFINITION: to tell the truth or correct a mistake

 

TRANSLATION: wyjaśnić, powiedzieć prawdę lub skorygować błąd

 

EXAMPLE:  Joanna, I want to set the record straight. I didn't forget about the deadline, I just didn't finish on time.

 

TRANSLATION: Joanna, chcę coś wyjaśnić. Nie zapomniałem a terminie, po prostu nie zdążyłem na czas.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg