[3-2-Learn] - JACKING, TO CALL ON SOMEONE, CAN'T CUT IT

[3-2-Learn] - JACKING, TO CALL ON SOMEONE, CAN'T CUT IT

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

Jacking

DEFINITION: taking over content that previously had a different purpose

 

TRANSLATION: przejmowanie treści, które wcześniej miały inne przeznaczenie

 

EXAMPLE: Entertainment-jacking became hugely popular. Most chains of clothing shops come out with pop culture inspired T-shirts.

 

TRANSLATION: Przejmowanie treści rozrywkowych stało się szalenie popularne. Większość sieci ubranowiowych wypuściło koszulki zainspirowane pop kulturą.

separator.jpg

to call on someone

DEFINITION: to ask someone to speak

 

TRANSLATION: oddać komuś głos, poprosić kogoś o zabranie głosu

 

EXAMPLE: Now, I'm calling on Tom to tell us about his new idea.

 

TRANSLATION: A teraz oddaję głos Tomowi, który opowie nam o swoim nowym pomyśle.

 

separator.jpg

can't cut it

DEFINITION: to be unable to deal with something

 

TRANSLATION: nie dać sobie rady

 

EXAMPLE: If he can't cut it, we'll find someone who will.

 

TRANSLATION: Jeśli on nie da sobie rady, znajdziemy kogoś innego.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO WARD OFF

 

DEFINITION: prevent something

 

TRANSLATION: zapobiegać, nie dopuszcza

 

EXAMPLE:  We found a serious error in the report. Luckily, we were able to ward off a disaster by correcting it in time.

 

TRANSLATION:  Znaleźliśmy poważny błąd w raporcie. Na szczęście udało nam się go poprawić na czas i zapobiec katastrofie.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg