[3-2-Learn] - MORSEL, TO HONE IN ON, TO PLUG A PRODUCT

[3-2-Learn] - MORSEL, TO HONE IN ON, TO PLUG A PRODUCT

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

morsel

DEFINITION: a piece of important information

 

TRANSLATION: ważna informacja, kąsek

 

EXAMPLE: Why did you fail to mention that vital  morsel of information.

 

TRANSLATION: Dlaczego nie ujawniłeś tej ważnej informacji.

separator.jpg

to hone in on

DEFINITION: to focus on details

 

TRANSLATION: skupić się na szczegółach

 

EXAMPLE: I've read the contract but I need more time to hone in on the specifics.

 

TRANSLATION: Przeczytałam umowę, ale potrzebuję więcej czasu, żeby skupić się na szczegółach.

 

separator.jpg

to plug a product

DEFINITION: to promote a product

 

TRANSLATION: promować produkt

 

EXAMPLE: I've been plugging this product for months. I don't think it is a good time.

 

TRANSLATION: Próbowałam promować ten produkt od miesięcy, ale wydaje mi się, że teraz nie jest na to odpowiednia pora.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO CALL ON SOMEONE

 

DEFINITION: to ask someone to speak

 

TRANSLATION: oddać komuś głos, poprosić kogoś o zabranie głosu

 

EXAMPLE:  Now, I'm calling on Tom to tell us about his new idea.

 

TRANSLATION:  A teraz oddaję głos Tomowi, który opowie nam o swoim nowym pomyśle.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg