[3-2-Learn] - UPPER CEILING, TO CLAM UP, TO BODE WELL

[3-2-Learn] - UPPER CEILING, TO CLAM UP, TO BODE WELL

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

upper ceiling

DEFINITION: a maximum quantity

 

TRANSLATION: główny pułap

 

EXAMPLE: Have you got an upper ceiling on the number of orders?

 

TRANSLATION: Macie ustalony górny pułap zamówień? 

separator.jpg

to clam up

DEFINITION: not wanting to speak, not being able to speak

 

TRANSLATION: zamknąć się w sobie, nie chcieć nic mówić

 

EXAMPLE: I could feel myslef clamming up when he accused me of lying.

 

TRANSLATION: Czułam, jak zamykam się w sobie kiedy on oskarżył mnie o kłamstwo.

 

separator.jpg

to bode well

DEFINITION: a sign that something good will happen in the future

 

TRANSLATION: wróżyć dobrze

 

EXAMPLE: The fact that she signed a new client in her first month bodes well for us.

 

TRANSLATION: To, że zdobyła nowego klienta w swoim pierwszym miesiącu, dobrze wróży dla nas.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

BOREOUT

 

DEFINITION: being tired and depressed with work for an extensive period of time

 

TRANSLATION: stan spowodowany długotrwałym zmęczeniem i przygnębieniem pracą

 

EXAMPLE:  If you don't manage your time at work, you are at risk of experiencing boreout.

 

TRANSLATION:  Jeśli nie będziemy dobrze zarządzać własnym czasem w pracy, ryzykujemy dłygotrwałym zmęczeniem i przygnębieniem.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg