[3-2-Learn] - EMPOWERMENT SPACE, TO MULL OVER, HIT THE NAIL ON THE HEAD

[3-2-Learn] - EMPOWERMENT SPACE, TO MULL OVER, HIT THE NAIL ON THE HEAD

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

empowerment space

DEFINITION: a place (physical or online) where people can participate in seminars and workshops to improve their wellbeing

 

TRANSLATION: miejsce (fizyczne lub online), gdzie można wziąć w seminariach i warsztatach, które pomogą nam polepszyć nasze samopoczucie

 

EXAMPLE: In light of recent events, my company launched an empowerment space for all its employees.

 

TRANSLATION: W związku z ostatnimi wydarzeniami, nasza firma uruchomiła miejsce, gdzie możemy znaleźć seminaria i warsztaty, dzięki którym możemy polepszyć nasze samopoczucie.

separator.jpg

to mull over

DEFINITION: to consider something

 

TRANSLATION: przemyśleć coś

 

EXAMPLE: Have you mulled my offer over?

 

TRANSLATION: Przemyślałeś sobie moją ofertę?

 

separator.jpg

hit the nail on the head

DEFINITION: give an extremely accurate answer

 

TRANSLATION: trafić w sedno

 

EXAMPLE: I'm afraid John hit the nail on the head, we don't have enough experience in that field.

 

TRANSLATION: Obawiam się, ze John trafił w samo sedno, nie mamy wystarczająco duzo doświadczenia w tej kwestii.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

MOVERS AND SHAKERS

 

DEFINITION: people with a lot of influence and connections in a particular area

 

TRANSLATION: osoby z dużą siłą przebicia, wpływowe osoby

 

EXAMPLE:  He basically told me they won't make a deal if we don't convince the movers and shakers at the company.

 

TRANSLATION:  Powiedział mi wprost, że nie ubijemy targu dopóki nie przekonamy wpływowych osób w firmie.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg