[3-2-Learn] - QUARANTINI, TO JUMP ON, DEAD WOOD

[3-2-Learn] - QUARANTINI, TO JUMP ON, DEAD WOOD

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

Quarantini

DEFINITION: a cocktail that you drink during quarantine

 

TRANSLATION: drink pity podczas kwarantanny

 

EXAMPLE: Every Friday the whole team gets together online and we have a quarantini together.

 

TRANSLATION: Co piątek cały zespół zbiera się zdalnie, zeby wypić drinka na kwarantannie.

separator.jpg

to jump on

DEFINITION: to disconnect and connect to another videochat

 

TRANSLATION: przeskoczyć na 

 

EXAMPLE: I'm afraid we're out of time. I've got to jump on another Zoom call.

 

TRANSLATION: Niestety, skończył nam się czas. Muszę przeskoczyć na inną rozmowę na Zoomie.

 

separator.jpg

dead wood

DEFINITION: someone or something useless

 

TRANSLATION: ktoś lub coś bezużytecznego

 

EXAMPLE: As soon as John became CEO, he cleared all the dead wood.

 

TRANSLATION: Kiedy tylko John został prezesem, pozbył się wszystkiego co bezużyteczne.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

HIT THE NAIL ON THE HEAD

 

DEFINITION: give an extremely accurate answer

 

TRANSLATION: trafić w sedno

 

EXAMPLE:  I'm afraid John hit the nail on the head, we don't have enough experience in that field.

 

TRANSLATION:  Obawiam się, ze John trafił w samo sedno, nie mamy wystarczająco dużo doświadczenia w tej kwestii.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg