[3-2-Learn] - CORONACATION, TO DIE DOWN, UP IN ARMS

[3-2-Learn] - CORONACATION, TO DIE DOWN, UP IN ARMS

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

coronacation

DEFINITION: a time spent on self-care while at home

 

TRANSLATION: Corona-wakacje, czas poświęcony na dbanie o siebie w domu

 

EXAMPLE: Because I work from home now, I've exchanged my commute for a Coronacation!

 

TRANSLATION: Ponieważ pracuję teraz w domu, czas dojazdu zamieniłam na Corona-wakacje!

separator.jpg

to die down

DEFINITION: to become less noticeable

 

TRANSLATION: słabnąć, cichnąć

 

EXAMPLE: The rumours about their products being unethically produced slowly died down.

 

TRANSLATION: Plotki o tym, że ich produkty są nieetycznie wykonywane, powoli ucichły.

 

separator.jpg

up in arms

DEFINITION: very angry

 

TRANSLATION: bardzo zły

 

EXAMPLE: We were up in arms when the client changed his mind at the last minute.

 

TRANSLATION: Byliśmy wściekli, po tym jak klient w ostatnim momencie zmienił zdanie.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO KEY IN SOMETHING

 

DEFINITION: to type information into an electronic device

 

TRANSLATION: wpisać coś do komputera

 

EXAMPLE:  Have you tried keying in your email as the log-in?

 

TRANSLATION:  Czy próbowałaś wpisać swój email, jako nazwę login?

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg