[3-2-Learn] - COVID BUBBLE, TO DO AWAY WITH, BARKING UP THE WRONG TREE

[3-2-Learn] - COVID BUBBLE, TO DO AWAY WITH, BARKING UP THE WRONG TREE

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

covid bubble

DEFINITION: a chosen group of people who meet only one another during the pandemic to avoid being infected

 

TRANSLATION: bańka towarzyska; wybrana grupa osób, której członkowie spotykają się tylko ze sobą w czasie pandemii, aby mieć pewność, że nie zachorują

 

EXAMPLE: The authorities advise Covid bubles to be no greater that 10 people and comprise only closest family and friends.

 

TRANSLATION: Władze zalecają, aby bańki towarzystkie nie liczyły więcej niż 10 osób i składały się tylko z najbliższej rodziny i przyjaciół.

separator.jpg

to do away with

DEFINITION: to dispose, to get rid of

 

TRANSLATION: pozbyć się

 

EXAMPLE: Mike did away with all the competition during the assessment centre.

 

TRANSLATION: Mike pozbył się całej konkurencji podczas oceny zintegrowanej.

 

separator.jpg

barking up the wrong tree

DEFINITION: be wrong about something

 

TRANSLATION: nie mieć racji, być w błędzie

 

EXAMPLE: Bob, your plan will not work in this market! You're barking up the wrong tree, just stop.

 

TRANSLATION: Bob, Twój plan nie zadziała na tym rynku! Nie masz racji, daj spokój.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO HAND SOMETHING DOWN

 

DEFINITION: to pass something to another person

 

TRANSLATION: przekazać (np. w spadku)

 

EXAMPLE: The company was handed down to Tim by his father.

 

TRANSLATION:   Firma została przekazana Timowi przez jego ojca.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg