[3-2-Learn] - LAGGARD, TO BREAK UP ON SOMEBODY, TO FACE THE MUSIC

[3-2-Learn] - LAGGARD, TO BREAK UP ON SOMEBODY, TO FACE THE MUSIC

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

laggard

DEFINITION: a company that introduces changes slower than others

 

TRANSLATION: spóźnialski, firma, która wprowadza usprawnienia wolniej niż inne

 

EXAMPLE: Download Inc. is still considered a laggard compared to other companies on the British market.

 

TRANSLATION: Download Inc. jest dalej uważana za firmę, która wprowadza usprawnienia wolniej niż inne na brytyjskim rynku.

separator.jpg

to break up on somebody

DEFINITION: to lose a connection to the point in which another person cannot hear us

 

TRANSLATION: przerywać (np. podczas połączenia tel. / online)

 

EXAMPLE: Karl? Karl, you're breaking up on me. Call me when you get better service, okay?

 

TRANSLATION: Karl? Karl, bardzo przerywa, ledwo Cię słyszę. Zadzwoń, kiedy będziesz mieć lepszy zasięg, dobrze?

 

separator.jpg

to face the music  

DEFINITION: to deal with the consequences

 

TRANSLATION: wypić piwo, którego się nawarzyło

 

EXAMPLE: Johnny was caught committing industrial espionage. Now he has to face the music for what he's done.

 

TRANSLATION: Johnny został złapany dokonując szpiegostwa przemysłowego. Teraz musi wypić piwo, które nawarzył.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

UP IN ARMS

 

DEFINITION: very angry

 

TRANSLATION: bardzo zły

 

EXAMPLE: We were up in arms when the client changed his mind at the last minute.


TRANSLATION: Byliśmy wściekli, po tym jak klient w ostatnim momencie zmienił zdanie.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg