[3-2-Learn] - VACCINE STAMP, TO COME IN FOR SOMETHING, TO BE ON THE BUBBLE

[3-2-Learn] - VACCINE STAMP, TO COME IN FOR SOMETHING, TO BE ON THE BUBBLE

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

Vaccine stamp

DEFINITION: proof of vaccination required in order to leave the country

 

TRANSLATION: dowód szczepienia

 

EXAMPLE: It is highly likely that introducing vaccine stamps is going to allow tourists to travel abroad more freely when the travel industry picks up.

 

TRANSLATION: Wprowadzenie okazania dowodu szczepienia prawdopodobnie pozwoli turystom przemieszczać się łatwiej między krajami, kiedy przemysł turystyczny nabierze znowu tempa.

separator.jpg

to come in for something

DEFINITION: to receive, esp. criticism or blame

 

TRANSLATION: dostać się komuś za coś

 

EXAMPLE: The company came in for a lot of criticism after the scandal broke out.

 

TRANSLATION: Firmie dostało się po tym, jak ten skandal wyszedł na jaw.

 

separator.jpg

to be on the bubble

DEFINITION: to be uncertain about getting something

 

TRANSLATION: nie być pewnym czegoś (np. otrzymania zlecenia)

 

EXAMPLE: We're on the bubble about the tender. The competition is fierce.

 

TRANSLATION: Nie jesteśmy pewni, czy wygramy przetarg. Konkurencja jest duża.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO FAWN OVER SOMEBODY

 

DEFINITION: to complement somebody too much and give them attention in order to gain something

 

TRANSLATION: podlizywać się, nadskakiwać

 

EXAMPLE: I hate the way Jane fawns over Bob. Everyone knows he's the boss' son but she does everything for him.


TRANSLATION: Nie znoszę, jak Jane podlizuje się Bobowi. Wszyscy wiedzą, że jest synem szefa, ale ona wszystko za niego robi.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg