[3-2-Learn] - CHRONOLEADERSHIP, TO ADHERE TO, CORPORATE RAIDER

[3-2-Learn] - CHRONOLEADERSHIP, TO ADHERE TO, CORPORATE RAIDER

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

chronoleadership

DEFINITION: a way of organising one's work day according to the times when they are most awake and active

 

TRANSLATION: chronozarzadzanie, organizacja dnia pracy według czasu, w którym jest się najbardziej aktywnym.

 

EXAMPLE: Being able to work flexibly is not a norm everywhere today. Although experts claim that chronoleadership should be the norm, especially when working from home.

 

TRANSLATION: Możliwość pracy w elastycznych godzinach nie jest obecnie wszędzie normą. Jednak eksperci twierdzą, że chronozarządzanie powinno być normą, zwłaszcza podczas pracy z domu.

separator.jpg

to adhere to

DEFINITION: to follow, to obey

 

TRANSLATION: przestrzegać (o prawie, zasadach)

 

EXAMPLE: It's shocking how many people don't adhere to the rules during quarantine.

 

TRANSLATION: To szokujące, ile ludzi nie przestrzega zasad podczas kwarantanny.

 

separator.jpg

corporate raider

DEFINITION: a finance specialist whose job is to make hostile takeover offers for companies

 

TRANSLATION: inwestor-drapieżca

 

EXAMPLE: Their company wasn't doing well, and so they've decided to accept an offer from a corporate raider.

 

TRANSLATION: Ich firma nie radziła sobie dobrze, więc zdecydowali się przyjąć ofertę od inwestora-drapieżcy.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO COME IN FOR SOMETHING

 

DEFINITION: to receive, esp. criticism or blame

 

TRANSLATION: dostać się komuś za coś

 

EXAMPLE: The company came in for a lot of criticism after the scandal broke out.


TRANSLATION: Firmie dostało się po tym, jak ten skandal wyszedł na jaw.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg