[3-2-Learn] - ANTHROPAUSE, TO SHOOT DOWN SOMEONE, ON THE ROCKS

[3-2-Learn] - ANTHROPAUSE, TO SHOOT DOWN SOMEONE, ON THE ROCKS

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

anthropause 

DEFINITION: a time when human activity is very limited

 

TRANSLATION: antropauza, okres czasu, w którym ludzka aktywność jest ograniczona

 

EXAMPLE: The last 11 months were a period of intense anthropause for most societies.

 

TRANSLATION: Ostatnie 11 miesięcy były okresem intensywnej antropauzy dla większości społeczeństw.

separator.jpg

to shoot down someone

DEFINITION: to dismiss or criticise someone

 

TRANSLATION: zignorować, krytykować kogoś

 

EXAMPLE: I don't feel like talking now, Jack! I've just been shot down by the boss.

 

TRANSLATION: Nie mam ochoty rozmawiać teraz Jack! Szef właśnie mnie skrytykował.

 

separator.jpg

on the rocks

DEFINITION: in trouble

 

TRANSLATION: mieć kłopoty

 

EXAMPLE: The negotiations are not going well, the cooperation's on the rocks.

 

TRANSLATION: Negocjacje nie idą dobrze. Mamy kłopoty z tą współpracą.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

SHOOT THE BREEZE

 

DEFINITION: to talk about unimportant things

 

TRANSLATION: rozmawiać o niczym

 

EXAMPLE: We have been shooting the breeze for the last 2 hours. When are we going to get down to business?!

 

TRANSLATION: Spędziliśmy ostatnie 2 godziny rozmawiając o niczym. Kiedy przejdziemy do interesów?!

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg