[3-2-Learn] - BRAINCORE, TO PALM OFF SOMETHING, MOONLIGHTING

[3-2-Learn] - BRAINCORE, TO PALM OFF SOMETHING, MOONLIGHTING

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

braincore

DEFINITION: a style of dressing to make someone look more intelligent

 

TRANSLATION: styl ubierania, która pomoże nam wyglądać inteligentniej

 

EXAMPLE: Glasses are part of my braincore.

 

TRANSLATION: Okulary są częścią mojej garderoby, którą wybieram, żeby wyglądać inteligentniej.

separator.jpg

to palm off something

DEFINITION: to convince someone to buy or accept something they do not want

 

TRANSLATION: wcisnąć coś komuś

 

EXAMPLE: While I was at the bank last week, they tried palming me off with extra life insurance.

 

TRANSLATION: W zeszłym tygodniu, podczas wizyty w banku próbowano mi wcisnąć dodatkowe ubezpieczenie na życie.

 

separator.jpg

moonlighting

DEFINITION: working an extra job, usually without telling your boss about it

 

TRANSLATION: dorywcza praca, o której zazwyczaj nie mówimy szefowi

 

EXAMPLE: My boss came to the consultancy I moonlight at yesterday. What an epic fail!

 

TRANSLATION: Mój szef był wczoraj w firmie konsultingowej, w której pracuję dorywczo. Co za wpadka!

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO SELL SOMETHING UP

 

DEFINITION: to sell something because we are going away or changing something

 

TRANSLATION: wysprzedawać

 

EXAMPLE: Before retiring, John sold his company up to buy a house in Portugal.

 

TRANSLATION: Przed przejściem na emeryturę, John wysprzedał swoją firmę, żeby kupić dom w Portugalii.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg