[3-2-Learn] - PANPANIC, TO COME DOWN WITH, PLY FOR HIRE

[3-2-Learn] - PANPANIC, TO COME DOWN WITH, PLY FOR HIRE

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

panpanic

DEFINITION: a strong feeling of stress and anxiety because of the Covid-19 pandemic

 

TRANSLATION: pandemiczna panika, stan stresu z powodu pandemii Covid-19

 

EXAMPLE: I hope the panpanic eases after most of the population is vaccinated.

 

TRANSLATION: Mam nadzieję, że

pandemiczna panika opadnie po tym, jak większość populacji zostanie zaszczepiona.

separator.jpg

to come down with

DEFINITION: to contract a disease

 

TRANSLATION: zarazić się, złapać chorobę

 

EXAMPLE: Half of our staff have come down with flu, as if January wasn't hard enough.

 

TRANSLATION: Połowa naszego zespołu złapała grypę, jakby styczeń nie był wystarczająco trudny!

 

separator.jpg

ply for hire

DEFINITION: to look for customers to do business with

 

TRANSLATION: szukać klientów

 

EXAMPLE: This recruitment company is plying for hire online.

 

TRANSLATION: Ta firma rekrutacyjna szuka klientów online.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

BUZZY

 

DEFINITION: a piece of information that gets everyone talking

 

TRANSLATION: głośno; wiadomość, o której mówią wszyscy

 

EXAMPLE: The internet was buzzy with the news about the merger.


TRANSLATION: W internecie było głośno od wiadomości o fuzji.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg