[3-2-Learn] - GLEEFRESHING, TO KNUCKLE UNDER, STROKE OF BUSINESS

[3-2-Learn] - GLEEFRESHING, TO KNUCKLE UNDER, STROKE OF BUSINESS

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

gleefreshing

DEFINITION: the activity of refreshing news pages and social media feeds in order to find new positive information

 

TRANSLATION: odświeżanie serwisów informacyjnych i social mediów w celu znalezienia nowych pozytywnych wiadomości

 

EXAMPLE: In the midst of the Covid-19 pandemic I found myslef gleefreshing much more often than usual.

 

TRANSLATION: Podczas pandemii Covid-19 złapałam się na odświeżaniu stron i social mediów dużo częsciej niż zwykle.

separator.jpg

to knuckle under

DEFINITION: to submit to one's authority

 

TRANSLATION: podporządkować się władzy

 

EXAMPLE: The boss made him kuckle under and attend the trade fair.

 

TRANSLATION: Szef zmusił go do podporządkowania się władzy i wzięcia udziału w targach handlowych.

 

separator.jpg

stroke of business

DEFINITION: a lucrative deal

 

TRANSLATION: opłacalny, lukratywny biznes

 

EXAMPLE: This contract was a stroke of business that jumpstarted our company.

 

TRANSLATION: Ten kontrakt był lukratywnym biznesem, który odbił naszemu biznesowi wystartować.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

BUCKET OF STEAM

 

DEFINITION: an object that does not exist, something ureal

 

TRANSLATION: wiadro pary, coś nieistniejącego, coś nieprawdziwego

 

EXAMPLE: Jack, the information about the new client you sold us was a bucket of steam. There is no new client.


TRANSLATION: Jack, informacje o nowym kliencie, które nam sprzedałeś to wiadro pary. Nie ma żadnego nowego klienta.

 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg