[3-2-Learn] - DECISION INTELLIGENCE, TO BE TEED OFF, HURRY SICKNESS

[3-2-Learn] - DECISION INTELLIGENCE, TO BE TEED OFF, HURRY SICKNESS

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

decision intelligence

DEFINITION: a kind of IA that is able to analyse massive amounts of data which helps organisations to make decisions faster

 

TRANSLATION: inteligencja decyzyjna; typ sztucznej inteligencji, który ma za zadanie przetworzenie dużych ilości danych, pozwoli organizacjom podejmować decyzje szybciej

 

EXAMPLE: In the hopes of managing the amount of data we receive and speeding up the decision-making process, we've decided to apply a decision intelligence.

 

TRANSLATION: W nadziei, że uda nam się lepiej zarządzać danymi, które otrzymujemy i przyspieszyć proces decyzyjny, postanowiliśmy zastosować inteligencję decyzyjną.

 

Article: AI Multiple

separator.jpg

to be teed off

DEFINITION: to be angry, irritated

 

TRANSLATION: być złym, zirytowanym

 

EXAMPLE: He was teed off by the loss of a contract.

 

TRANSLATION: Był zirytowany stratą kontraktu.

 

separator.jpg

hurry sickness

DEFINITION: behaviour in which people do everything in a hurry and feel as if they never have time to do anything

 

TRANSLATION: choroba Meyera Friedmana i Raya Rosenmana – zwana chorobą pośpiechu

 

EXAMPLE: John, I think you're under a lot of pressure and may be suffering from hurry sickness.

 

TRANSLATION: John, myślę, że jesteś pod dużą presją i możesz cierpieć na chorobę spieszenia się.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

LET UP

 

DEFINITION: let something go, be better

 

TRANSLATION: odpuścić, skończyć się (o czymś negatywnym)

 

EXAMPLE:  When will this situation let up?

 

TRANSLATION: Kiedy to się w końcu skończy?


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg