[3-2-Learn] - HYGGE, TO SLACK OFF, GO OVER LIKE A LEAD BALLON

[3-2-Learn] - HYGGE, TO SLACK OFF, GO OVER LIKE A LEAD BALLON

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

hygge

DEFINITION: a lifestyle that involves cosy living and being consciously comfortable spending time with others

 

TRANSLATION: styl życia zakładający otaczanie się wszystkim, co przytulne i spędzanie czasu z innymi

 

EXAMPLE: Hygge is slowly making its way into the USA, where people are starting to appreciate a less stressful style of life.

 

TRANSLATION: Hygge powoli wchodzi do Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie zaczynają doceniać mniej stresujący styl życia.

 

Article: The Guardian

separator.jpg

to slack off

DEFINITION: to do something half-heartedly, without energy

 

TRANSLATION: robić coś na pół gwizdka, bez przekonania

 

EXAMPLE: John slacked off instead of  working and now we are a week behind on our project.

 

TRANSLATION: John wykonywał swoją pracę na pół gwizdka, więc teraz jesteśmy tydzień do tyłu z naszym projektem.

 

separator.jpg

go over like a lead balloon

DEFINITION: something that is badly received

 

TRANSLATION: coś, co spotkało się z negatywnym przyjęciem

 

EXAMPLE: Their proposal went over like a lead balloon. What were they thinking?!

 

TRANSLATION: Ich propozycja spotkała się z negatywnym przyjęciem. Co oni sobie myśleli?!

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

HURRY SICKNESS

 

DEFINITION: behaviour in which people do everything in a hurry and feel as if they never have time to do anything

 

TRANSLATION: choroba Meyera Friedmana i Raya Rosenmana – zwana chorobą pośpiechu

 

EXAMPLE:  John, I think you're under a lot of pressure and may be suffering from hurry sickness.

 

TRANSLATION: John, myślę, że jesteś pod dużą presją i możesz cierpieć na chorobę spieszenia się.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg