[3-2-Learn] - HEADLINE STRESS DISORDER, TO LIVE UP TO, ACID TEST

[3-2-Learn] - HEADLINE STRESS DISORDER, TO LIVE UP TO, ACID TEST

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

Headline stress disorder

DEFINITION: a feeling of stress and anxiety when reading current headlines

 

TRANSLATION: stres spowodowany przeglądaniem nagłówków na stronach informacyjnych

 

EXAMPLE: We had to invest in website blocking software because our employees were experiencing Headline Stress Disorder.

 

TRANSLATION: Musieliśmy zainwestować w program blokujący niektóre strony internetowe, ponieważ nasi pracownicy odczuwali stres spowodowany przeglądaniem nagłówków.

 

Article: NBC News

separator.jpg

to live up to

DEFINITION: to be as we expect it

 

TRANSLATION: spełnić oczekiwania

 

EXAMPLE: I hope the team-building weekend we organised for our employees lives up to the last year's one.

 

TRANSLATION: Mam nadzieję, że weekend integracyjny, który zorganizowaliśmy pracownikom, spełni oczekiwania i będzie taki, jak w zeszłym roku.

 

separator.jpg

acid test

DEFINITION: a test conducted to determine the value or success of something

 

TRANSLATION: próba ognia

 

EXAMPLE: If the app passes it's acid test in Europe, we'll be able to start selling it on the Asian market.

 

TRANSLATION: Jeśli nasza aplikacja przejdzie próbę ognia na rynku europejskim, to będziemy mogli zacząć ją sprzedawać na rynku azjatyckim.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

HURRY SICKNESS

 

DEFINITION: behaviour in which people do everything in a hurry and feel as if they never have time to do anything

 

TRANSLATION: choroba Meyera Friedmana i Raya Rosenmana – zwana chorobą pośpiechu

 

EXAMPLE:  John, I think you're under a lot of pressure and may be suffering from hurry sickness.

 

TRANSLATION: John, myślę, że jesteś pod dużą presją i możesz cierpieć na chorobę spieszenia się.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg