[3-2-Learn] - MICRODELIVERY, TO LIVE OFF SOMEONE/SOMETHING, TO JUMP THROUGH HOOPS

[3-2-Learn] - MICRODELIVERY, TO LIVE OFF SOMEONE/SOMETHING, TO JUMP THROUGH HOOPS

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

microdelivery

DEFINITION: a service provided by some companies, to deliver a single small item to someone's door

 

TRANSLATION: mikrodostawa, usługa podczas, której firma dostarcza jedną, małą rzecz pod drzwi klienta

 

EXAMPLE: Postmates conquered the American market with their microdeliveries.

 

TRANSLATION: Postmates podbił amerykański rynek swoimi usługami mikrodostaw.

 

Article: Business Standard

separator.jpg

to live off someone/something

DEFINITION: to depend on financially

 

TRANSLATION: żyć z czegoś, żyć na koszt kogoś

 

EXAMPLE: Nowadays, our company mostly lives off professionals working from home.

 

TRANSLATION: Obecnie, nasza firma żyje głównie z osób pracujących z domu.

 

separator.jpg

to jump through hoops

DEFINITION: to try extremely hard to do / achieve something

 

TRANSLATION: skakać przez przeszkody, aby coś osiągnąć

 

EXAMPLE: You don't even know how many hoops I had to jump through to get this building permit.

 

TRANSLATION: Nawet nie wiesz przez ile musiałem przeskoczyć przeszkód, żeby uzyskać to pozwolenie na budowę.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

ACID TEST

 

DEFINITION: a test conducted to determine the value or success of something

 

TRANSLATION: próba ognia

 

EXAMPLE:  If the app passes it's acid test in Europe, we'll be able to start selling it on the Asian market.

 

TRANSLATION: Jeśli nasza aplikacja przejdzie próbę ognia na rynku europejskim, to będziemy mogli zacząć ją sprzedawać na rynku azjatyckim.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg