[3-2-Learn] - TO GASLIGHT SOMEONE, TO BE ON ABOUT SOMETHING, VAXI TAXI

[3-2-Learn] - TO GASLIGHT SOMEONE, TO BE ON ABOUT SOMETHING, VAXI TAXI

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

to gaslight someone

DEFINITION: a situation in which one person manipulates the other in a way that makes them question their decisions or beliefs

 

TRANSLATION: manipulowanie kimś do tego stopnia, że osoba zwątpi w podjęte przez siebie decyzje lub przekonania

 

EXAMPLE: I was gaslit by Mike asking me questions about my decision to move the production abroad.

 

TRANSLATION: Swoimi pytaniami, Mike próbował zmianipulować mnie do zwiątpienia w moją decyzję o przeniesieniu produkcji za granicę.

 

Article: Forbes

separator.jpg

to be on about something

DEFINITION: to talk about something continuously

 

TRANSLATION: gadać, rozwlekać się nad czymś

 

EXAMPLE: She was on about her holiday in Spain. It was exhausting.

 

TRANSLATION: Ona ciągle gadała o swoich wakacjach w Hiszpani. To było męczące.

 

separator.jpg

vaxi taxi

DEFINITION: a taxi that takes people to a place where they can get vaccinated

 

TRANSLATION: taksówka, która zawodzi ludzi na szczepienia

 

EXAMPLE: I ordered a vaxi taxi for tomorrow at 8.00, so we can go to the clinic safely.

 

TRANSLATION: Zamówiłam taksówkę na szczepienie, na jutro na 8.00. Będziemy mogli bezpiecznie pojechać do przychodni.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

ACID TEST

 

DEFINITION: a test conducted to determine the value or success of something

 

TRANSLATION: próba ognia

 

EXAMPLE:  If the app passes it's acid test in Europe, we'll be able to start selling it on the Asian market.

 

TRANSLATION: Jeśli nasza aplikacja przejdzie próbę ognia na rynku europejskim, to będziemy mogli zacząć ją sprzedawać na rynku azjatyckim.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg