[3-2-Learn] - COHORT, TO FIX SOMEBODY UP WITH SOMETHING, TO UPCYCLE

[3-2-Learn] - COHORT, TO FIX SOMEBODY UP WITH SOMETHING, TO UPCYCLE

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

Cohort (pronunciation)

DEFINITION: a group of people who share the same characteristic

 

TRANSLATION: grupa osób o tych samych cechach

 

EXAMPLE: The study examined the work patterns of a cohort of the company's IT employees.

 

TRANSLATION: Badanie przestudiowało schematy pracy grupy pracowników IT jednej z firm.separator.jpg

to fix somebody up with something

DEFINITION: to arrange something for somebody

 

TRANSLATION: załatwić coś komuś

 

EXAMPLE: Could you fix me up with one of those vouchers you always use here?

 

TRANSLATION: Czy możesz mi załatwić jeden z tych voucherów, których zawsze tu używasz?

 

separator.jpg

to upcycle

DEFINITION: to reuse an object or idea to create something new

 

TRANSLATION: użyć ponownie

 

EXAMPLE: Instead of getting rid of the concept, we can upcycle it in the new project.

 

TRANSLATION: Zamast pozbywać się tego konceptu, możemy użyć go w nowym projekcie.

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO COME UP AGAINST SOMETHING

 

DEFINITION: to face something

 

TRANSLATION: stawiac czemuś czoła

 

EXAMPLE:  If you hadn't come up against his accosations, you wouldn't have forgiven yourself.

 

TRANSLATION: Jeśli nie stawiłabyś czoła jego oskarżeniom, nie wybaczyłabyś sobie.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg