[3-2-Learn] - RE-ENTRY ANXIETY, TO BE UP FOR SOMETHING, SPILL THE TEA

[3-2-Learn] - RE-ENTRY ANXIETY, TO BE UP FOR SOMETHING, SPILL THE TEA

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

re-entry anxiety

DEFINITION: a fear of coming back to a normal life after the Covid pandemic

 

TRANSLATION: strach przed powrotem do normalnego życia po pandemii Coronawirusa

 

EXAMPLE: My colleague suffered from re-entry anxiety to the point when he asked for permission to work from home.

 

TRANSLATION: Mój kolega z pracy cierpiał na strach przed powrotem do tego stopnia, że poprosił o pozwolenia na pracę z domu.

 

separator.jpg

to be up for something

DEFINITION: to have the energy to do something

 

TRANSLATION: mieć na coś siłę

 

EXAMPLE: I'm sorry, I'm not up for a negotiating meeting today. I think I caught the flu.

 

TRANSLATION: Przepraszam, nie mam dzisiaj siły na spotkanie negocjacyjne. Chyba złapałam grypę.

 

separator.jpg

spill the tea

DEFINITION: to reveal information we shouldn't

 

TRANSLATION: wygadać się, powiedzieć więcej o czym, co miało być sekretem

 

EXAMPLE: Go on! Spill the tea about your promotion!

 

TRANSLATION: No dalej! Powiedz coś więcej o Twoim awansie!

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

VAXI TAXI

 

DEFINITION: a taxi that takes people to a place where they can get vaccinated

 

TRANSLATION: taksówka, która zawodzi ludzi na szczepienia

 

EXAMPLE:  I ordered a vaxi taxi for tomorrow at 8.00, so we can go to the clinic safely.

 

TRANSLATION: Zamówiłam taksówkę na szczepienie, na jutro na 8.00. Będziemy mogli bezpiecznie pojechać do przychodni.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg