[3-2-Learn] - PIVOT SPACE, TO BIG IT UP, ASK GAP

[3-2-Learn] - PIVOT SPACE, TO BIG IT UP, ASK GAP

shadowtop.jpg

Newsletter 3-2-Learn |

Sierpień 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

pivot space

DEFINITION: a space in the office one may use for various purposes

 

TRANSLATION: puste miejsce wielorakiego użytku w biurze

 

EXAMPLE: We have set a temporary meeting room in the pivot space on the 1st floor.

 

TRANSLATION: Zrobiliśmy tymczasową salę konferencyjną w nieużywanej części biura na pierwszym piętrze.

 

separator.jpg

to big it up

DEFINITION: to spend a lot of money

 

TRANSLATION: dużo wydać

 

EXAMPLE: We bigged it out for the latest conference.

 

TRANSLATION: Wydaliśmy dużo na nową konferencję.

 

separator.jpg

ask gap

DEFINITION: the difference in salary between the people who have asked their boss for an increase and those who haven't

 

TRANSLATION: różnica w zarobkach między osobami, które po prosiły o podwyżkę, a tym, którzy tego nie zrobili

 

EXAMPLE: When John and I started talking, it turned out that the ask gap between us was 15%!

 

TRANSLATION: W trakcie rozmowy z Johnem, okazało się, że różnica w naszych zarobkach wynosi 15%!

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO GET UP TO

 

DEFINITION: to do something amusing or inappropriate

 

TRANSLATION:  przeskrobać coś

 

EXAMPLE: I have to visit our Spanish office and chceck what they got up to.

 

TRANSLATION: Muszę odwiedzić nasze hiszpańskie biuro i sprawdzić co oni tam przeskrobali.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Sierpień 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |

shadowbottom.jpg