[3-2-Learn] - FORO, TO CLAM UP, SEND SOMEONE TO COVENTRY

[3-2-Learn] - FORO, TO CLAM UP, SEND SOMEONE TO COVENTRY

Newsletter 3-2-Learn |

Lipiec 2022  | www.prolang.pl

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

Hello , "Welcome to the Prolang Newsletter! You'll find three all new and useful pieces of vocabulary here. The first is a buzzword, a new, trendy word. The second is a phrasal or a prepositional phrase. The third is a business word or a business idiom."

FORO

DEFINITION: Fear Of Running Out

 

TRANSLATION: lęk przed tym, że czegoś nam zabraknie

 

EXAMPLE: In the height of the Covid pandemic, many people experienced FORO over basic items such as toilet paper.

 

TRANSLATION: W szczycie pandemii Covida, wielu ludzi doświadczyło lęku, że zabraknie im podstawowych rzeczy takich, jak np. papier toaletowy.

 


TO CLAM UP

DEFINITION: to say nothing

 

TRANSLATION: nic nie mówić, nabrać wody w usta

 

EXAMPLE: I tried to get some information out of John but he completely clamed up.

 

TRANSLATION: Chciałem wyciągnąć jakieś informacje od Johna, ale on nabrał wody w usta.

 


SEND SOMEONE TO COVENTRY

DEFINITION: to ignore someone because of what they said or did

 

TRANSLATION: wykluczyć kogoś z powodu jego/jej słów lub zachowania

 

EXAMPLE: Joanna told the manager about our little error so we sent her to Coventry.

 

TRANSLATION: Joanna powiedziała menagerowi o naszym błędzie, więc wykluczyliśmy ją z naszego grona.

 

REVISION TIME

Do you remember this word from a previous newsletter?

 

 

TO GET UP TO

 

DEFINITION: to do something amusing or inappropriate

 

TRANSLATION:  przeskrobać coś

 

EXAMPLE: I have to visit our Spanish office and chceck what they got up to.

 

TRANSLATION: Muszę odwiedzić nasze hiszpańskie biuro i sprawdzić co oni tam przeskrobali.


 

Brought to you by

 

Prolang szkoła językowa logo kursy językowe dla firm

 

 

 

32Learn Newsletter | Lipiec 2022 | contact us | www.prolang.pl | Follow us |