Pre-test for KRUK employees


Uwaga! Aby Twój wynik się odnotował zaloguj się lub dokonaj rejestracji  Załóż swoje konto! 

 

W każdym z pytań zaznacz tylko jedną odpowiedź z czterech możliwych.

Przykład:

What __c__ your name?

a) are

b) be

c) is

d) am

 

UWAGA! Test zawiera 90 pytań (6 stron po 15). Po wypełnieniu każdej strony, należy zatwierdzić odpowiedzi, za każdym razem klikając przycisk SAVE.

WARTO ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI NA KAŻDEJ STRONIE, GDYŻ ZA BŁĘDNE ODPOWIEDZI NIE MA PUNKTÓW UJEMNYCH.

Do pytań z zatwierdzonych stron nie można już powrócić!

Czas na wypełnienie testu to 45min.

 

Życzymy powodzenia!

 You can not take the quiz because it is temporary disabled by administrator