TEST DIAGNOSTYCZNY - język hiszpański


Uwaga! Aby Twój wynik się odnotował zaloguj się lub dokonaj rejestracji  Załóż swoje konto!

  

Elige la respuesta correcta.

En cada frase hay solamente una respuesta correcta.  

 

Ejemplo:

Me  llamo Angel. ¿Cómo  ____c____  llamas?

a) me       b) se      c) te      d) se

  

UWAGA! Test zawiera 90 pytań. Po wypełnieniu każdej strony, należy zatwierdzić odpowiedzi, za każdym razem klikając przycisk SAVE.

WARTO ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI NA KAŻDEJ STRONIE, GDYŻ ZA BŁĘDNE ODPOWIEDZI NIE MA PUNKTÓW UJEMNYCH.

Do pytań z zatwierdzonych stron nie można już powrócić!

Czas na wypełnienie testu to 45min.

 

Życzymy powodzenia!

 Continue