Szkolenia językowe prowadzone przez szkołę językową Prolang cechują się przede wszystkim dynamicznością i skutecznością.

Uczniowie często ze zdziwieniem stwierdzają, że czas wyznaczony na zajęcia już się skończył. Zajęcia skupiają się na nauce użytecznego języka, czyli na tym, aby uczniowie w trakcie zajęć otrzymali narzędzia, które okażą im się przydatne w pracy lub w codziennej komunikacji.

Kładziemy szczególny nacisk na utrwalanie materiału już podczas zajęć językowych, tak aby uczniowie przećwiczyli dany materiał kilkukrotnie i przyswoili go na dłuższy czas. Wyzwania i wymagania stawiane uczniom oraz indywidualne podejście zadecydowały o sukcesie Szkoły Prolang.


Metoda konwersacyjna

Rekomendowana dla studentów o ugruntowanych podstawach gramatycznych.

Polega na sprowokowaniu do rozmowy, a następnie jej podtrzymaniu tak, aby uczący się, poprzez dłuższe wypowiedzi, osiągnął pewność w używaniu języka oraz doszedł do etapu, na którym "myśli w danym języku", a nie tłumaczy bezpośrednio z języka ojczystego na język docelowy. W tej metodzie nauczyciel opiera się na różnorodnych materiałach (np. zdjęciach, anegdotach, "teaserach", nagraniach, filmach) w celu podtrzymania rozmowy.


Metoda pytań i odpowiedzi

Rekomendowana dla studentów na wszystkich poziomach, ale najbardziej skuteczna przy zaczynających naukę języka.

Polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu pełnych odpowiedzi w celu opanowania form i zautomatyzowaniu struktur językowych. Metoda pytań i odpowiedzi pozwala na intensywne przyswojenie gramatyki w dosyć szybki i "bezbolesny" sposób. W tej metodzie nauczyciel korzysta z materiałów opracowanych przez naszą szkołę.


Metoda dialogowa

Rekomendowana na każdym stopniu zaawansowania.

Polega na cyklicznym powtarzaniu dialogów w parach lub z lektorem. Uczeń uzupełnia brakujące słowa w specjalnie przygotowanym tekście. Ostatnim etapem jest odtwarzanie dialogów z pamięci. W tej metodzie nauczyciel korzysta również z materiałów opracowanych przez naszą szkołę oraz z podręczników.


Karty i listy leksykalne

Rekomendowana na każdym stopniu zaawansowania.

Nasza szkoła dysponuje ogromną bazą słownictwa przygotowaną w formie kart. Karty i listy ze słownictwem ze wszystkich poziomów zaawansowania (w tym z zakresu Business English) są pogrupowane tematycznie.

  • Dzięki tak przygotowanym materiałom mamy możliwość szybkiego rozwoju słownictwa z danego poziomu. Ponadto taka metoda pracy znacząco ułatwia testowanie postępów uczniów.

  • Wykładowca korzysta również z materiałów opracowanych przez naszą szkołę lub przygotowuje własne zestawy leksykalne. To tylko główne metody i techniki, którymi posługujemy się w nauczaniu.

  • Oprócz tego nasze metody uzupełniamy zadaniami domowymi, które konsekwentnie egzekwujemy, oraz ćwiczeniami wspomagającymi wypowiadanie się (wypowiedzi pisemne na wybrany temat).


Blended learning

Jako szkoła, która na bieżąco wprowadza nowatorskie metody nauczania przy wykorzystaniu nowych technologii. Nasza autorska platforma e-learningowa pozwala na skuteczne wykorzystanie metody blended learning.

Metoda blended learning oznacza połączenie kilku metod szkolenia, co w znacznym stopniu przyśpiesza proces nauki. Takie podejście gwarantuje w pełni wykorzystanie potencjału językowego ucznia, jak również dostosowanie sposobu nauczania do jego indywidualnych potrzeb.

Nauka na platformie internetowej pomaga zintensyfikować regularny kurs studenta. Nasi lektorzy są przeszkoleni, jak w efektywny i skuteczny sposób wykorzystywać to narzędzie w pracy ze studentem.