monitorowanie_Monitorowanie zajęć - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm

Internetowy wgląd w tematy i obecność

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych na rynku oferuje możliwość obserwacji przebiegu zajęć w Internecie. Jest to baza danych, w której tematy ze zrealizowanych zajęć są wpisywane przez lektorów.

W chwili otwarcia grupy udostępniamy Państwu login i hasło. W dowolnym czasie macie Państwo dostęp do danych na temat stawki płaconej za grupę, zrealizowanego programu oraz obecności każdego uczestnika w zajęciach.

Poniżej znajduje się przykład interfesju klienta z dostępem do szczegółowych informacji o każdej z grup. Pracodawca ma możliwość bieżącego sprawdzania, ile zajęć zostało zrealizowanych, a ile odwołanych przez uczniów.

raport_frekw_Monitorowanie zajęć - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm


Badanie postępów w nauce

Ocena postępów uczniów przebiega na trzech płaszczyznach:

  1. Porównanie wyników testów (przeprowadzanych przynajmniej raz na trzy miesiące),
  2. Ocena kompetencji językowych, poziomu początkowego i bieżącego uczniów przez lektorów,
  3. Ocena frekwencji uczniów na zajęciach.

Regularne testy językowe

Opracowany przez Szkołę Prolang moduł Test (dostępny także online) daje pracodawcy i działom szkoleń bezpośredni wgląd w wyniki pracy studentów. Poniżej znajduje się ogólny widok na wyniki z testów w przykładowej grupie:

Wyniki testów przedstawiane są zarówno w tabeli, jak też na wykresie, co pokazuje procentowy postęp w wynikach osiąganych przez danego ucznia. Testy zostały uporządkowane od najbardziej aktualnego do ostatniego z roku bieżącego.

Graficzna reprezentacja wyników z testów daje możliwość oceny, na jakim procentowym poziomie uczeń zalicza testy. Wyniki z testów możemy przedstawić również studentom, co działa na nich bardzo motywująco. 

testy_Monitorowanie zajęć - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm


Indywidualna ocena postępów

W naszej bazie danych stworzony został również moduł, dzięki któremu widoczny jest postęp każdego ucznia. Nauczyciel dokonuje oceny umiejętności ucznia w kilku kluczowych kategoriach oceniając w trakcie kursu, jak zmieniły się jego kompetencje językowe.

Dzięki takiej prezentacji możliwa jest obserwacja, w jakim tempie uczniowie rozwijają swoje zdolności w danym obszarze. Z uwagi na ciągłość procesu nauczania informacja ta jest cenna także przy jakiejkolwiek zmianie lektora.

levels_Monitorowanie zajęć - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm


Monitorowanie frekwencji pracowników na zajęciach

Dzienniki, które prowadzimy w Internecie, dają Państwu możliwość sprawdzenia procentowej frekwencji na zajęciach zarówno we wszystkich grupach jak i dla poszczególnych uczestników szczegółowo wraz z datami lekcji. Na Państwa życzenie sporządzać będziemy comiesięczny lub semestralny raport monitorujący obecność uczniów na zajęciach, liczbę zajęć odwołanych na czas, jak również zajęcia, które odwołane były zbyt późno przez uczniów.

frekwencja_Monitorowanie zajęć - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm