szkolenia-jezykowe_BIG_Szkolenia językowe - Szkoła Językowa PROLANGkursy językowe dla firm; szkoły językowe; angielski dla firm

Badanie stopnia znajomości języka

W celu sprawdzenia stopnia znajomości języka prosimy uczniów o wykonanie tzw. "placement test".

Jest to test online, który ma zdiagnozować poziom znajomości języka badanej osoby. Po wykonaniu testu przeprowadzana jest jeszcze indywidualna rozmowa z każdym uczniem, której celem jest ostateczne zdiagnozowanie poziomu znajomości języka, jak również dopasowanie danej osoby do odpowiedniej grupy. Następnie w celu sprofilowania programu szkolenia dokonywana jest analiza potrzeb uczestnika.


Zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy

Zanim zaproponujemy Państwa pracownikom określoną grupę, oceniamy poziom zaawansowania językowego na podstawie:

  1. Testu diagnostycznego, typu placement online - złożonego z 40 pytań leksykalnych i gramatycznych, który daje bardziej precyzyjny pomiar od testów wielokrotnego wyboru (ABCD)
  2. Rozmowy ewaluacyjnej - konwersacji opartej na przygotowanej liście pytań w celu oceny płynności w komunikowaniu się i zakresu rozumienia ze słuchu.
  3. Analizy potrzeb i zainteresowań lub ukierunkowania grupy. Sprawdzamy, czy dany uczestnik potrzebuje wiedzy w zakresie:
  1. Słownictwa bankowego, finansowego lub szeroko pojętego biznesowego
  2. Gramatyki i poprawności wypowiedzi
  3. Komunikacji i języka potocznego
  4. Nomenklatury korespondencji handlowej
  5. Języka technicznego, medycznego lub prawniczego
  6. Słownictwa związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi
  7. Kompetencji językowych związanych z prowadzeniem prezentacji, negocjacji, pisaniem raportów