fbpx

Angielski z Pauliną (60min)

From: 70,00

Paulina

– Lektorka języka angielskiego
– absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz American Studies and Mass Media Uniwersytetu Łódzkiego,
– od ponad 15 lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego na różnych poziomach nauczania, także przygotowując do egzaminów językowych, a od 8 lat prowadzi szkolenia „in-company”,
– w swojej pracy skupia się głównie na umiejętności komunikacji w języku angielskim odpowiadając także na potrzeby poszczególnych osób, z którymi pracuje,
– na swoich zajęciach stara się utrzymać swobodną, przyjazną z odpowiednią dawką humoru atmosferę, aby zniwelować niepotrzebny stres i zniechęcenie w procesie kształcenia,
– uwielbia fotografię a także kulturę skandynawską, którą miała okazję zgłębić mieszkając prawie 5 lat w Norwegii.

Motto: „What you do today can improve all your tomorrows”

Kategoria: Tag:

Regulamin usługi Językowe zajęcia zdalne w PROLANG Sp. z o.o.:

Zasady organizacyjne:
Na przynajmniej pół godziny przed zajęciami Nauczyciel wyśle link, nick (nazwę użytkownika) i wszelkie inne potrzebne dane do logowania, tak aby Student mógł przetestować sobie połączenie.

Odwoływania: najpóźniej na 12 godzin przed zajęciami.

Zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu:
1. ZOOM.us (przez instalacje lub przeglądarkę)
2. WebEx (przez instalacje lub przeglądarkę)
3. Skype (przez instalacje lub przeglądarkę)
4. MS Teams (przez instalacje lub przeglądarkę)
lub innego wskazanego sprawdzonego komunikatora internetowego.

PROLANG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Zamawiającego (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze)
2. Nieobecność lub niedostępność ucznia na zajęciach,
3. Spóźnienie ucznia skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku trudności w łączności elektronicznej, lektor wykona telefon do ucznia i lekcja odbędzie się przez telefon.

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.