fbpx

HISZPAŃSKI – Pakiet 10 lekcji dla 3 osób (99 zł za godzinę)

990,00

Lekcje online z wykwalifikowanymi lektorami.

Kategoria: Tag:

ZASADY WYKORZYSTANIA:

  • Lekcja jest rozumiana jako 60 minut z nauczycielem polskim
  • Zajęcia są do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od poniedziałku do soboty, w godz. od 07:00 do 19:00 (inne terminy możliwe po akceptacji lektora)
  • Lekcja dla grupy 3 osób
  • Z wybranym lub rekomendowanym przez Prolang lektorem
  • Przy użyciu komunikatorów internetowych
  • Dokładne terminy zajęć do uzgodnienia pomiędzy Kursantami i lektorem
  • Cena pakietu dotyczy całej grupy
  • Nie łączy się z innymi promocjami

Regulamin usługi Językowe zajęcia zdalne w PROLANG Sp. z o.o.:

Zasady organizacyjne:
Na przynajmniej pół godziny przed zajęciami Lektor wyśle link, nick (nazwę użytkownika) i wszelkie inne potrzebne dane do logowania, tak aby Student mógł przetestować sobie połączenie.

Zasady odwoływania: zajęcia należy odwołać najpóźniej 12 godzin przed planowanym terminem zajęć. Odwołanie po tym terminie oznacza uznanie w/w zajęć jako zrealizowane.

Zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu:
1. ZOOM.us (przez instalacje lub przeglądarkę)
2. WebEx (przez instalacje lub przeglądarkę)
3. Skype (przez instalacje lub przeglądarkę)
4. MS Teams (przez instalacje lub przeglądarkę)
lub innego wskazanego sprawdzonego komunikatora internetowego.

PROLANG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Zamawiającego (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze)
2. Nieobecność lub niedostępność ucznia na zajęciach,
3. Spóźnienie ucznia skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku trudności w łączności elektronicznej, lektor wykona telefon do ucznia i lekcja odbędzie się przez telefon.

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.