fbpx

Pakiet 10 lekcji ONLINE – ANGIELSKI KONWERSACJE (96 zł / godz.)

960,00

Lekcje online z wykwalifikowanymi lektorami.

REGULAMIN KURSU

1) ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

  • Lekcja jest rozumiana jako 60 minut z lektorem polskim
  • Zajęcia są do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu pakietu (zajęcia niewykorzystane w tym terminie z winy Kursanta przepadają)
  • Zajęcia są do wykorzystania w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:00 do 19:00 (inne terminy możliwe po akceptacji lektora)
  • W lekcji może brać udział 1 osoba (zajęcia indywidualne) lub 2 osoby (jeśli zgłoszą się wspólnie)
  • Lekcje odbywają się z wybranym lub rekomendowanym przez Prolang lektorem
  • Zajęcia odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych
  • Dokładne terminy zajęć są uzgadniane pomiędzy Kursantem / Kursantami i lektorem
  • Nie łączy się z innymi promocjami
  • Zakup pakietu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

2) ZASADY ORGANIZACYJNE
Jeśli nie ustalono inaczej, na przynajmniej pół godziny przed zajęciami lektor wyśle link, nick (nazwę użytkownika) i wszelkie inne potrzebne dane do logowania, tak aby Kursant mógł przetestować sobie połączenie.

3) ZASADY ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ

Lekcję należy odwołać najpóźniej do godz. 14.00 roboczego dnia poprzedzającego dzień, w którym mają odbyć się zajęcia. Odwołanie po tym terminie oznacza uznanie w/w lekcji jako zrealizowanej.

4) ASPEKTY TECHNICZNE

Zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu:
1. ZOOM.us (przez instalacje lub przeglądarkę)
2. WebEx (przez instalacje lub przeglądarkę)
3. Skype (przez instalacje lub przeglądarkę)
4. MS Teams (przez instalacje lub przeglądarkę)
lub innego ustalonego wspólnie komunikatora internetowego.

5) PROLANG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Zamawiającego (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze)
2. Nieobecność lub niedostępność ucznia na zajęciach
3. Spóźnienie ucznia skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć

W przypadku trudności w łączności elektronicznej, lektor wykona telefon do kursanta i lekcja odbędzie się przez telefon.

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.