Pakiet 10 lekcji ONLINE – angielski prawniczy (150zł / godz.)

1.500,00

Lekcje online z wykwalifikowanymi lektorami.

REGULAMIN KURSU

1) ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ

  • Lekcja jest rozumiana jako 60 minut z lektorem polskim
  • Zajęcia są do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu pakietu (zajęcia niewykorzystane w tym terminie z winy Kursanta przepadają)
  • Zajęcia są do wykorzystania w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:00 do 19:00 (inne terminy możliwe po akceptacji lektora)
  • W lekcji może brać udział 1 osoba (zajęcia indywidualne) lub 2 osoby (jeśli zgłoszą się wspólnie)
  • Lekcje odbywają się z wybranym lub rekomendowanym przez Prolang lektorem-ekspertem
  • Zajęcia odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych
  • Dokładne terminy zajęć są uzgadniane pomiędzy Kursantem / Kursantami i lektorem
  • Nie łączy się z innymi promocjami
  • Zakup pakietu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

2) ZASADY ORGANIZACYJNE
Jeśli nie ustalono inaczej, na przynajmniej pół godziny przed zajęciami lektor wyśle link, nick (nazwę użytkownika) i wszelkie inne potrzebne dane do logowania, tak aby Kursant mógł przetestować sobie połączenie.

3) ZASADY ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ

Lekcję należy odwołać najpóźniej do godz. 14.00 roboczego dnia poprzedzającego dzień, w którym mają odbyć się zajęcia. Odwołanie po tym terminie oznacza uznanie w/w lekcji jako zrealizowanej.

4) ASPEKTY TECHNICZNE

Zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie przy użyciu:
1. ZOOM.us (przez instalacje lub przeglądarkę)
2. WebEx (przez instalacje lub przeglądarkę)
3. Skype (przez instalacje lub przeglądarkę)
4. MS Teams (przez instalacje lub przeglądarkę) lub innego ustalonego wspólnie komunikatora internetowego.

W przypadku trudności w łączności elektronicznej, lektor wykona telefon do kursanta i lekcja odbędzie się przez telefon.

5) PROLANG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Techniczne problemy z połączeniem po stronie Zamawiającego (brak dźwięku, obrazu, zakłócenia w odbiorze)
2. Nieobecność lub niedostępność ucznia na zajęciach
3. Spóźnienie ucznia skutkujące przesunięciem rozpoczęcia zajęć

6) ZAMÓWIENIE ONLINE

Kursantowi przysługuje 14-dniowy termin na odstąpienie od zawartej (poprzez zakup internetowy) umowy. Za godziny wykorzystane w powyższym terminie Kursant zobowiązany jest ponieść  odpowiednią opłatę (stawka godzinowa pakietu x liczba zrealizowanych godzin).

 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.