Strona główna » Tematy szkoleń / warsztatów. Teacher Development Project.
Wpisz wszystkie opcje jakie Cię interesują
Wpisz, na jaki temat lub tematy możesz / chcesz poprowadzić szkolenie dla pozostałych Lektorów
Jeśli chcesz, podziel się tym co robisz poza uczeniem języka - chcemy się lepiej poznać i stworzyć szansę do networkingu oraz partnerstwa w różnych projektach, nie tylko edukacyjnych
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Ostrowskiego 9 lok. 211, 53-238 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner