Strona główna » Test diagnostyczny – język polski

Test diagnostyczny – język polski

Szanowni Państwo!

 • Aby rozpocząć test i otrzymać wynik końcowy, należy podać imię (opcjonalnie nazwisko i numer telefonu) oraz adres email na początku testu.
 • Na wypełnienie testu jest maksymalnie 20 minut.
 • Test składa się z 40 pytań, po 20 ze słownictwa i gramatyki.
 • Podczas wypełniania testu zawsze można powrócić do wybranego pytania i dowolnie zmienić swoją odpowiedź.
 • Test zostanie zakończony dopiero po kliknięciu przycisku "Zakończ test" lub po upłynięciu czasu.
 • W pytaniach otwartych należy wpisać JEDNO lub maksymalnie DWA słowa. W niektórych pytaniach jako podpowiedź podana jest pierwsza litera odpowiedzi lub wyrazy w nawiasie, które trzeba odmienić.
 • W pytaniach zamkniętych należy wybrać tylko JEDNĄ odpowiedź.
 • W niektórych zadaniach wykorzystano ilustracje, które mogą okazać się pomocne.

Powodzenia!

Dear Sir or Madam,

 • To take the test and receive your final score, remember to give your name (optionally your surname and mobile number) as well as your email address at the beginning.
 • You will have up to 20 minutes to complete the test.
 • The test consists of 20 lexical and 20 grammatical items.
 • During the test, you can return to a given question and change your answer if you wish.
 • The test will be finished only when you click on the "Zakończ test" button or your time runs out.
 • In the open-text questions, put ONE or TWO words only. In some questions, the first letter of the answer or words in brackets that need to be conjugated or otherwise modified are given as a hint.
 • In the closed-end questions, you may choose only ONE option.
 • There are photos in some exercises, use them to help you.

Good luck!

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

1 / 40

CZĘŚĆ 1  - SŁOWNICTWO

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Ojciec mojej matki lub mojego ojca to___________?

2 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kasia lubi pomidory, ziemniaki, brokuły... Kasia lubi__________.

Question Image

3 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

W zimie często pada ś__________.

4 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kiedy chcesz jechać autobusem, idziesz na ____________ autobusowy.

Question Image

5 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

A: Przepraszam, jak dojść do Teatru Polskiego?

B: Proszę iść _________. Teatr jest po lewej stronie.

6 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kobieta, która leczy zęby to__________.

7 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Codziennie piję smaczną kawę, bo mam w domu __________.

Question Image

8 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

On ma katar i boli go gardło. Jest p___________.

9 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Ona za szybko jechała samochodem i dostała m___________.

10 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Eleganckie ubranie dla mężczyzny to g ___________.

11 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Ona ma proste włosy, ale zawsze chciała mieć k___________.

12 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Buty zakładamy na s____________.

13 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Kiedy ktoś ma urodziny, mówimy:

14 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Muszę iść do serwisu, bo odkurzacz__________.

15 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Tomasz i Ela są zgodnym małżeństwem. Tomasz o____________ się z Elą 10 lat temu.

16 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Dzień Matki jest w Polsce:

17 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Potwierdzenie zakupu, które dostajemy w sklepie, to p___________.

Question Image

18 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Polska od wschodu g__________ z Litwą, Białorusią i Ukrainą.

19 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza polska szkoła w__________a.

20 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Największe __________ polscy sportowcy mają w lekkoatletyce, kajakarstwie i zapasach.

21 / 40

CZĘŚĆ 2  - GRAMATYKA

 

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

A: Co lubisz robić?

B: L__________ biegać i oglądać seriale.

22 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Andrzej jest ______________ (świetny nauczyciel).

23 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: Ile k____________ chusteczki higieniczne?

B: 2,70 zł

24 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: Jaką jesz zupę?

B: Jem zupę p______________.

Question Image

25 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

A: O której zaczynasz pracę?

B: O d___________.

Question Image

26 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Poproszę dwa kilo ___________.

27 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Tomasz urodził się ___________.

28 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Jeśli zdam egzamin na prawo jazdy, to k__________ samochód.

29 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Kasia ma 165 cm wzrostu, a Ola 170 cm wzrostu. Ola jest w___________.

30 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Rafał ma 26 lat, a Grzegorz 29 lat. Grzegorz jest ___________ od Rafała.

31 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Masz gorączkę i ból gardła? _____________.

32 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Czy państwo ____________ zobaczyć ten film?

33 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Kupiłem prezenty moim d____________.

Question Image

34 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Gdybym mieszkał nad morzem, często ____________ (chodzić) na plażę.

35 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Nie bierz tej torby, w_________ tę większą.

36 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź.

 

Telefon został w___________ przez Alexandra Grahama Bella w 1876 roku.

37 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Chciała zdążyć przed ______________ burzą.

38 / 40

Wpisz poprawną odpowiedź. 

 

Jutro spotkam się z ___________ (trzy) kolegami.

Question Image

39 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Podobał się dziewczynom, _____________ nie był przystojny.

40 / 40

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

_____________ gazetę, dałem ją koledze.

Your score is

0%