Strona główna » TEST DIAGNOSTYCZNY Z NIDERLANDZKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z NIDERLANDZKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY z niderlandzkiego

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail!
Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KILKU ZNACZEŃ).
  • Jeśli należy wpisać rzeczownik po niderlandzku, uwzględnij rodzajnik.
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.

Powodzenia!

 

1 / 40

de stad

Question Image

2 / 40

wiadomość

Question Image

3 / 40

de winkel

Question Image

4 / 40

formularz

Question Image

5 / 40

wandelen

Question Image

6 / 40

czynsz

Question Image

7 / 40

podpis

Question Image

8 / 40

de baas

Question Image

9 / 40

de opleiding

Question Image

10 / 40

wakat, wolne stanowisko

Question Image

11 / 40

pracownik

Question Image

12 / 40

de ervaring

Question Image

13 / 40

het bestuur

Question Image

14 / 40

wybory (np.: prezydenckie, do sejmu)

Question Image

15 / 40

streszczenie

Question Image

16 / 40

ubiegać się o pracę

Question Image

17 / 40

zwolnienie chorobowe

Question Image

18 / 40

bevestigen

Question Image

19 / 40

zawał serca

Question Image

20 / 40

de begroting

21 / 40

___ oud ben je?

Question Image

22 / 40

Ik moet morgen boodschappen ____

Question Image

23 / 40

Hoe laat kan ik de trein naar Amersfoort ___

Question Image

24 / 40

Ik ___ aan Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Question Image

25 / 40

Dokter: Wat is er ___ de hand? Hoe kan ik u helpen?

Question Image

26 / 40

Gisteren had ik een fijne dag. Ik ___ zo veel gefietst!

Question Image

27 / 40

Toen ik klein was, ___ ik elke dag met de trein naar school.

Question Image

28 / 40

___ het weer mooi zal zijn, gaan we morgen wandelen.

Question Image

29 / 40

De man ___ ___ mijn moeder staat te praten, lijkt me heel raar.

Question Image

30 / 40

De trei ___ ik elke dag ga, is vandaag vertraagd.

Question Image

31 / 40

Als ik jou ___ , zou ik met hem praten.

Question Image

32 / 40

Hij is toch geslaagd, ___ hij niet veel gestudeerd heeft.

Question Image

33 / 40

- Wat vind je van klassieke muziek?
- Ik vind het niet leuk en ik luister ___ nooit naar .

Question Image

34 / 40

Op de werkplek mag er niet ___ ____ .

Question Image

35 / 40

Ik kom morgen bij jou op bezoek, ___ ik moet overwerken.

Question Image

36 / 40

Kun je de boodschap ___ aan mijn collega?

Question Image

37 / 40

___ gaan we het vandaag over hebben?

Question Image

38 / 40

Je moet er rekening ___ houden dat het weer toch slecht wordt.

Question Image

39 / 40

Er zijn verschillende factoren die een ___ spelen bij het kiezen van een stageplek.

Question Image

40 / 40

Met een VWO-diploma voldoe je ___ de toelatingseisen van ons bedrijf.

Question Image

Jeśli chcesz otrzymać wynik testu, podaj swój email:

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.