fbpx

Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous Tense

Jak stosować czas teraźniejszy ciągły w języku angielskim

Budowa:     

am,

 is,  +  „-ing”

are,

  • Czasownik „be” we wszystkich osobach: am, is, are.
  • końcówka  „-ing”   we wszystkich formach.

Rodzaje czynności:

  • wykonywane w chwili mówienia o nich (w teraźniejszości):
  • He’s sitting at his desk.

  • czynności będące w trakcie wykonywania lecz nie tylko w chwili mówienia o nich, czyli:
  • He is redecorating his house, now. But at the moment he’s sitting at his desk.
  • Zmiany i procesy:

Is your English getting better?
Is her temperature rising?

  • czynności wykonywane w rozszerzonym pojęciu słowa „teraz” (this week this evening):
Pole tekstowe: Where are you staying? (gdzie się zatrzymała/eś) 
Are you working this week?
  • ustalona z góry przyszłość: I’m joining the army, Mum! 
  • W połączeniu z ze słowami:  always, continually, forever dla wyrażenia krytyki wobec kogoś:

I’m always losing things. He is forever complaining about food.

Examples:

Zdanie twierdzące:

I am sitting.
He is crying.
You are lying.

Przeczenie (negation):

dodanie NOT
I’m not sitting.
He is not (isn’t) crying.
You aren’t lying.

Pytanie (question):

inwersja
Am I sitting?
Is he (..) crying?   Isn’t he (..) crying?    
What is he     doing ?  

:

Najczęstsze błędy:

*She is often doing it.
*They doing it now.
*Is you sitting?